Gå til indhold

Børn i Kina

På denne side kan du få et indblik omkring erhvervelse af statsborgerskab for børn født i henholdsvist Danmark og udlandet. Vejledningen er ikke fyldestgørende og derfor henviser vi til Familieretshuset og Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark.

Hvis begge forældre er danske
Generel information:
Et barn født i Kina af danske forældre bliver automatisk dansk statsborger. Et fysisk bevis for det danske statsborgerskab er et dansk pas, som man kan ansøge om hos én af de danske repræsentationer i Kina.
Man kan dog ikke registrere barnet hos Folkeregistret i Danmark, før man flytter til Danmark. Barnet vil, indtil det flytter til Danmark, få et CPR-nummer med erstatningsbogstaver bestående af barnets fødselsdato efterfulgt af fire X’er, som vil fremgå af det udstedte pas (DDMMÅÅ-XXXX).

Sådan gør du i Kina:
Når barnet er født i Kina, udsteder hospitalet en fødselsattest (herunder også i engelsk version), hvorefter barnet skal registreres på den lokale politistation inden 30 dage.
Børn kan ikke længere blive optaget i forældrenes pas. Der skal derfor søges om pas til barnet hos én af de danske repræsentationer i Kina.
Læs mere om pas under ’Borgerserviceydelser’.
Barnets forældre skal derefter henvende sig til relevante kinesiske myndigheder med henblik på at opnå en kinesisk opholdstilladelse.

Hvis én forælder er dansk og én forælder er kinesisk ifølge kinesisk lovgivning
Generel information:
Udenrigsministeriet er bekendt med, at enkelte provinser i Kina ikke anerkender at et barn født i Kina af et dansk-kinesisk forældrepar opholder sig i Kina på et dansk pas med kinesisk opholdstilladelse.
Ifølge kinesisk lovgivning er et barn kinesisk statsborger, hvis det er født i Kina og én af forældrene er kinesisk statsborger. Kina anerkender med andre ord ikke dobbelt statsborgerskab. Det eneste grundlag for, at et barn af et dansk-kinesisk forældrepar opholder sig i Kina, er således barnets kinesiske statsborgerskab og tilhørende pas. Dette gælder uanset, om barnet i Danmark anerkendes som dansk statsborger og besidder et dansk pas, jvf. nedenstående regler herfor.

Sådan gør du:
Hvis et dansk-kinesisk forældrepar bosat i Kina ønsker, at deres barn skal opholde sig i Kina på et dansk pas med kinesisk opholdstilladelse, må barnets kinesiske statsborgerskab opgives. For at opgive sit kinesiske statsborgerskab, skal man søge om det hos de kinesiske myndigheder, jvf. nedenstående uddrag af Kinas lov om nationalitet.
"In cases where one of the parents is holding foreign nationality, and another is holding Chinese nationality and residing in China , when applying birth registration in foreign nationality, the applicant shall withdraw the child's Chinese nationality first. Upon approval, the foreign nationality registration can be processed. Under one of the following conditions, the application of withdrawal of Chinese nationality may be approved:
1. Close relative of foreign national;
2. Residing in foreign country;
3. Other reasons
In the process of withdrawing Chinese nationality for new-born infants, his/her parents or proxy shall present birth certificate, foreign passport of father/mother, foreigner residence permit issued by the Chinese Entry & Exit Administration of Chinese Public Security Organ, Chinese passport of mother/father and foreign residence permits to the Chinese Entry & Exit Administration. The withdrawal application of Chinese nationality shall be submitted in written form. All documents required shall be in two copies (including photocopies), and the original documents shall also be checked. During the application process, the applicant shall fill out two copies of Withdrawal Application of Chinese Nationality with six pieces of 2-inch photos and fee."
Man bør være opmærksom på, at lokale regler og procedurer kan variere fra sted til sted. Kontakt relevante lokale myndigheder for information vedrørende erhvervelse af samt løsning fra kinesisk statsborgerskab.

Hvis én forælder er dansk ifølge dansk lovgivning
Generel information:
For børn født af et dansk-udenlandsk forældrepar gælder følgende regler som udgangspunkt for erhvervelse af dansk statsborgerskab:
1. Børn født i Danmark eller udlandet den 1. juli 2014 eller senere: Hvis én forælder er dansk statsborger, erhverver barnet dansk statsborgerskab, uanset om forældrene er gift. 
2. Børn født i Danmark i perioden 1. februar 1999 til 31. juni 2014: Hvis én forælder er dansk statsborger, erhverver barnet dansk statsborgerskab, uanset om forældrene er gift.  
3. Børn født i Danmark i perioden 1. januar 1979 til 31. januar 1999:
- Indenfor ægteskab: Hvis én forælder er dansk statsborger, erhverver barnet dansk statsborgerskab.
- Udenfor ægteskab: Hvis mor er dansk statsborger, erhverver barnet dansk statsborgerskab.
4. Børn født i udlandet i perioden 1. januar 1979 til 1. juli 2014:
- Indenfor ægteskab: Hvis én forælder er dansk statsborger, erhverver barnet dansk statsborgerskab.
- Udenfor ægteskab: Hvis mor er dansk statsborger, erhverver barnet dansk statsborgerskab.
Læs mere om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.  
  
Adoption
Generel information:
Danske statsborgeres adoption af et udenlandsk barn medfører i de fleste tilfælde automatisk, at barnet bliver dansk statsborger, hvis:
- Adoptionsbevillingen er meddelt af en dansk myndighed (eller en udenlandsk myndighed, der anerkendes af Adoptionsloven)
- Begge de adopterende ægtefæller eller den ugifte adoptant er danske statsborgere 
- Både barnet og dets adoptivforældre skal bo i Danmark
- Adoptionsbevillingen er udfærdiget senest dagen før, barnet fylder 12 år
Dansk statsborgerskab erhverves fra det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder, det vil sige ved barnets ankomst til Danmark. 
For mere information om adoption henviser vi til Familieretshusets hjemmeside.