Gå til indhold

Pas

Her kan du blandt andet læse om pasproceduren for personer over og under 18 år, samt hvordan du får et provisorisk pas (nødpas).

Kontakt venligst den repræsentation hvor du ønsker at angive ansøgning, da nogle repræsentationer kræver at du har en forudgående aftale.

Særlige regler

Pr. 1. januar 2012 blev det indført, at nye danske pas skal indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Det medfører langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren. Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen. Klik her for mere information om nye pasregler.

Bemærk: Alle ansøgere (også børn og ældre uanset alder) skal møde personligt op på ambassaden eller på det nærmeste generalkonsulat, som har biometriudstyr.

Ekspeditionstiden er ca. 3-5 uger (danske pas udstedes kun i Danmark). Sagsbehandlingstiden er kortest hvis passet hentes på en dansk repræsentation.

Når pasansøgningen indgives, skal ansøger vise sit nuværende pas, men repræsentationen beholder ikke dette. Man har således sit gamle pas, indtil repræsentationen modtager det nye. Herefter kontaktes ansøger, som skal afhente passet og samtidig få annulleret det gamle pas (det nye pas kan ikke udleveres, før det gamle er annulleret). Herefter går ansøger til Exit and Entry Bureau og får overført sit visum:

For Exit and Entry i Beijing her.
For Exit and Entry i Shanghai her.
For Exit and Entry i Guangzhou her.

For yderligere oplysninger om dansk pas henvises til politiets hjemmeside her.

Se listen over gebyrer på denne ydelse her.

Pasansøgning (over 18 år)

Sådan gør du:

Følgende skal medbringes: 
Formular til pasansøgning (1 stk). Download formularen 
her.

Dokumenter:
1 kopi af det sidst udstedte pas
Foto-legitimation (pas)

Ekstra pas (maksimalt 2-års gyldighed)

Sådan gør du:

Følgende skal medbringes:
Formular til pasansøgning (1 stk). Download formularen 
her.

Dokumenter:
1 kopi af det sidst udstedte 2-års pas (hvis du allerede har et)
Foto-legitimation (10-års pas eller tidligere 2-års pas)

Bemærk venligst, ekstra pas udstedes kun i særlige tilfælde og er midlertidigt. Ansøgers arbejdsgiver skal skriftligt erklære, eksempelvis ved følgebrev, at det vil medføre betydelige ulemper, hvis ansøger ikke har mulighed for at rejse i perioder, fordi ansøger skal søge om visum.  Såfremt ansøger er ejer af virksomheden, skal det fremgå af brevet. 

Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at ansøger har meget rejseaktivitet, men det skal vises, at man er nødt til at have et ekstra pas, for at kunne søge om visum og passe sin rejseaktivitet i øvrigt. Det gives under normale omstændigheder ikke alene i forbindelse med turistrejse.

Gyldigheden afhænger af rejserne i den konkrete sag, men det kan ikke overstige to år. Passet skal indleveres efter udløb og ved ansøgning om nyt ekstrapas skal der igen vedlægges brev fra arbejdsgiver.

Pasansøgning (under 18 år)

Børn fra 5 årsalderen forventes at kunne underskrive med deres navn. Børn fra 12 årsalderen skal endvidere afgive fingeraftryk på repræsentationens biometristation, når der ansøges om fornyelse af pas. Underskriften og fingeraftrykket overføres elektronisk til det nye pas. Det anbefales at barnet øver sin underskrift på forhånd.

Sådan gør du:

Følgende skal medbringes:

Begge forældres nuværende pas

Ansøgers nuværende pas (såfremt ansøger tidligere har fået udstedt et dansk pas)

Ansøgers originale fødsels-/navne- eller dåbsattest (hvis ansøgers seneste pas er udløbet inden for de sidste to år eller snart vil udløbe)

1 pasansøgningsformular. Download formularen her.

1 stk. pasfoto (35mm x 45mm - farve).
Se eksempler på de nye fotoregler 
her.
(
Det er ikke længere nødvendigt at medbringe pasfotos, men det kan være en fordel ved ansøgning af pas til mindre børn.)

Dokumenter som skal vedlægges ansøgningen:

1 kopi af begge forældres pas

1 kopi af ansøgers sidst udstedte pas (såfremt ansøger tidligere har fået udstedt et dansk pas)

1 kopi af ansøgers originale fødsels-/navne- eller dåbsattest (hvis ansøgers seneste pas er udløbet inden for de sidste to år eller snart vil udløbe)

Begge forældre skal underskrive samtykkeerklæringen på side 2 i pasansøgningsformularen.
Såfremt den ene forældre har den fulde forældremyndighed skal ambassaden og generalkonsulaterne se et officielt dokument, der beviser dette.

Begge forældre skal møde op ved indlevering af pasansøgningen. 

Ekspeditionstiden er ca. 3-5 uger (danske pas udstedes kun i Danmark).

Inden det nye pas kan udleveres, skal det gamle annulleres. Medbring derfor det gamle pas, når du henter det nye. Herefter går ansøger til Exit and Entry Bureau og får overført sit visum .

For yderligere oplysninger om dansk pas henvises til Borgerservice's hjemmeside her.

Digitalt samtykke:

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn, hvis du ikke har mulighed for personligt fremmøde. Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Særligt for førstegangspas

Foruden ovenstående krav bedes man medbringe barnets legaliserede/Apostille fødselsattest.

Ambassaden og generalkonsulaterne accepterer dokumenter, der er dobbeltlegaliseret (fra både kinesisk og dansk side) eller påført en Apostille fra de kinesiske myndigheder.

Fødselsattesten kan være dobbeltlegaliseret, hvis den er udstedt før Kina tiltrådte Haager Apostille Konventionen den 7. november 2023. Såfremt fødselsattesten er udstedt efter Kinas tiltrædelse af Haager Apostille Konventionen skal den påføres en Apostille fra de kinesiske myndigheder. 

Forældrenes legaliserede/Apostille ægteskabsattest skal indleveres, såfremt en af forældrene ikke er dansk statsborger, hvis barnet er født før d. 1. juli 2014. Børn født den 1. juli 2014 eller senere erhverver efter de gældende regler automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk.

Se informationer om legalisering her.

Pasansøgning (17-21 år)

Ambassaden og generalkonsulaterne opfordrer forældre med børn i alderen: 17-21 år til at sætte sig grundigt ind i reglerne omkring dansk statsborgerskab og evt. tabt statsborgerskab før der søges om nyt pas. I tvivlstilfælde kan de danske repræsentationer blive nødsaget til at anmode om et indfødsretsbevis, for at kunne udstede dansk pas udover det 22. fyldte år. Se afsnittet nedenfor, for information om statsborgerskab. 

Såfremt ansøger stadig er i tvivl efter at have læst reglerne, kan nærmeste repræsentation kontaktes for vejledning forud for indgivelsen af en pasansøgning.

Digitalt samtykke:

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn, hvis du ikke har mulighed for personligt fremmøde. Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage

Statsborgerskab og dobbelt statsborgerskab

Det er vigtigt at du er opmærksom på dine rettigheder omkring dansk statsborgerskab. Nedenfor kan du finde vigtig information om:  

  • Kan man miste sit danske statsborgerskab automatisk? Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriet her.
  • Har jeg fået dansk statsborgerskab ved fødslen? Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriet hjemmeside her.
  • Hvordan kan jeg blive dansk statsborger? Læs mere på Ny i Danmark her.

Provisorisk pas (nødpas)

Skulle uheldet være ude, og du mister dit pas i Kina, skal du først og fremmest henvende dig til den nærmeste politistation, i forhold til hvor du mener du har mistet passet, og få udstedt en politirapport.

Alle ansøgere (også børn og ældre uanset alder) skal herefter møde personligt op på ambassaden eller på det nærmeste konsulat. Provisorisk pas kan udstedes samme dag.

Sådan gør du:
Følgende skal medbringes til den nærmeste danske repræsentation:

- Kopi af politianmeldelsen (1 stk).
- Foto-legitimation, evt. kopi af pas eller kørekort (1 stk).
- Formular til pasansøgning (1 stk.) Download formularen 
her
- 2 stk. pasfoto (35mm x 45mm - farve eller sort/hvid).
Se eksempler på fotoregler her

Vær opmærksom på:
Du kan ikke rejse ud af Kina på nødpasset, uden at du har fået udstedt et udrejsevisum af de kinesiske myndigheder. På ambassaden og generalkonsulaterne kan vi henvise dig til det nærmeste ’entry/exit Bureau’, men du skal være klar over, at det kan tage 3-5 dage at få udstedt et udrejsevisum, og det derfor kan være nødvendigt at få ændret din flybillet.