Gå til indhold

Den danske ambassade i Beijing som grøn klimafrontpost

Regeringens klimaambitioner og danske klimaløsninger er i fuld gang med at blive ført ud i livet i Kina. Danmarks udenrigs-, handels- og udviklingspolitik skal nemlig i højere grad end tidligere være styret af klima og bæredygtighed. Det besluttede den danske regering i november 2019. Ved samme lejlighed blev Den danske ambassade i Beijing udnævnt til klimafrontpost sammen med 14 andre ambassader.

Som klimafrontpost er det ambassadens opgave at tænke grøn omstilling ind i organisationens daglige arbejde og derigennem skabe en mere bæredygtig arbejdsplads med et lavere CO2-aftryk. Herudover skal ambassaden vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Kinas grønne omstilling

En helt central målsætning med de nye initiativer er at assistere dansk erhvervsliv, således at den grønne eksport øges, og nye klimaprojekter sættes i søen i Kina:

"Ved at skabe sammenhæng mellem de politiske budskaber, myndighedssamarbejdet og den kommercielle bistand er vi med til at drive dagsordenen fremad og skabe en platform for danske erhvervsliv lige præcis dér, hvor de kan spille den mest afgørende rolle i forhold til Kinas grønne omstilling," siger ambassadens handelschef og koordinator for Trade Council China, Thierry Hoppe.

Ambassadens grønne eksperter

Bistand til de grønne ambitioner vil virksomhederne kunne hente fra ambassadens hold af danske og lokale eksperter.

Du kan møde de grønne eksperter her og læse nærmere om, hvordan de hver især biddrager til at løfte regeringens klimaambitioner. Du er altid velkommen til at kontakte det grønne teams med henblik på en snak om muligheder for netop din virksomhed.

Bæredygtighed på ambassaden

Som klimaforpost har vi på ambassaden forpligtet os til at tænke bæredygtighed ind i vores daglige virke. Derfor har vi oprettet en arbejdsgruppe, der skal være med til at tage ambassaden i en mere grøn retning.

Et af de nyeste grønne initiativer er nye ambassadecykler, der skal gøre det lettere for medarbejderne på bæredygtigvis at komme rundt i Beijings gader til møder og arrangementer.

 

På ambassadens grund er et team af medarbejdere desuden i fuld gang med at etablere en nyttehave, hvor der skal dyrkes grøntsager, blomster og krydderurter. Som en del af nyttehaven skal der laves en kompostbunke, hvor vores grønne køkken- og haveaffald kan blive nedbrudt til kompost. Begge dele støtter op om FN’s verdensmål 15.9, der opfordrer til at tænke økosystem- og biodiversitet ind i national og lokal planlægning.

Ud over nyttehave og kompostbunke er frivillige medarbejdere i gang med at opsætte fuglehuse og insekthoteller, der skal være med til at fremme biodiversiteten i området.

 
Små jordbær spirrer op i ambassadens køkkenhave

Et andet nyt grønt initiativ er Green Days, som skal sætte fokus på klima og bæredygtighed og engagere medarbejderne på tværs af teams, faglighed og kompetencer. De grønne workshops, oplæg og aktiviteter skal afvikles en gang om måneden, og skal på sigt bruges til at skabe bredere fælleskaber og netværk til de øvrige ambassader og interesserede borgere i Beijing.

Dette er blot nogle af en lang række klimavenlige initiativer på ambassaden. Andre fremtidige, grønne projekter på ambassaden indebærer blandt andet bæredygtig renovering af ambassadebygningerne samt automatiske vandingsanlæg på ambassadecompounden. 

KONTAKT

Indholdsansvarlig:

Ambassaden i Beijing
Email: [email protected]
Telefon: +86 (10) 8532 9900