Gå til indhold

Vores grønne eksperter

Birla Troen Klixbüll 
Som sektorrådgiver for fødevarer og landbrug er det mit job at facilitere myndighedssamarbejdet (SSC) inden for fødevare- og landbrugsområdet. Jeg arbejder med fødevaresikkerhed og grøn omstilling inden for landbruget med henblik på at skabe bæredygtig produktion fra jord-til-bord i Kina. 

Øget samarbejde mellem Danmark og Kina fremmer den gensidige forståelse mellem landene, hvilket kan bringe danske virksomheders grønne løsninger i spil. Igennem seminarer og workshops hjælper vores kinesiske partnere os til at forstå rammebetingelserne i Kina inden for fødevarer og landbrug, og Danmark får mulighed for at fremvise viden og bæredygtige løsninger til at understøtte en høj fødevaresikkerhed og en grøn omstillingen igennem hele kæden fra jord til bord.

Sune Kåre Sørensen
Som klima- og energiattaché indgår jeg direkte i det grønne diplomati og understøtter Danmarks strategiske prioriteter på klima- og energiområdet i Kina. Det involverer bl.a. at gå i dialog med Kina ift. international klimapolitik, just transition, dansk lederskab inden for Verdensmål 7 om ren energi til alle, samt bidrage til ambassadens virke som klimafrontpost.  

Jeg understøtter ligeledes det bilaterale myndighedssamarbejde, hvor kinesiske og danske myndigheder udveksler erfaringer inden for bl.a. langsigtet energiplanlægning, udbygning- og integration af vedvarende energi, udvikling af elmarkeder, fjernvarme og havvind. 

Mange kinesiske og danske virksomheder kan levere grønne løsninger, der kan bidrage til at accelerere den grønne omstilling, og derfor samarbejder jeg med The Trade Council om at sikre synergi mellem myndighedssamarbejdet, ambassadens kommercielle aktiviteter og målsætningen om at reducere Kinas CO2-udledninger. 

En meget vigtig del af mit arbejde handler også om bygge bro til civilsamfundet og sætte klima på dagsordenen hos den kinesiske befolkning.

Christina Anderskov
Jeg arbejder som sektorrådgiver for bæredygtig byudvikling på Den danske ambassade i Beijing. Mit fokus er alle områder, der beskæftiger sig med at gøre vores byer grønnere, smartere og bedre at bo i. Det er alt fra klimatilspasning og grøn mobilitet til spildevandsforvaltning og energieffektive bygninger.

Mit primære ansvar er at implementere et Danida finansieret projekt, et såkaldt strategisk sektor samarbejde (SSC project) omkring bæredygtig byudvikling mellem søsterbyerne Beijing og København.

Anne Jensen 
Mine ansvarsområder som sektorrådgiver er at implementere et myndighedssamarbejde inden for miljøområdet i Kina. Myndighedssamarbejdet med de kinesiske partnere hjælper os til at forstå rammebetingelserne i Kina inden for miljø, og vi får opbygget et netværk i landet. Kendskab til landets rammebetingelser er med til, at vi i sektorsamarbejdet kan facilitere kinesisk kendskab til danske virksomheders teknologier og tekniske løsninger.

Den viden og erfaring vi får fra vores kinesiske samarbejdspartnere via myndighedssamarbejdet, deler vi gerne med danske virksomheder, og vi vil sikre at danske virksomheder får mulighed for at deltage i relevante seminarer og workshops inden for miljøområdet.

Emrah Öztunc
Som grøn energiekspert i Kina, anser jeg min rolle som sektorrådgiver for at være spydspids for den danske energibranche, som gerne vil dybere ind i det kinesiske marked og hjælpe kinesiske statsejede energivirksomheder på vej mod en grønnere fremtid.

Min primære motivationsfaktor er at hjælpe danske virksomheder på vej i Kina, øge den danske tilstedeværelse og deling af danske erfaringer. Derudover, ser jeg det også som et personligt mål, at dagsordenen i Kina bliver mere grøn og at dette leveres med hjælp fra danske løsninger og produkter.

 

Klaus Rostell 

Som Maritim sektorrådgiver på ambassaden i Beijing arbejder jeg sammen med Kinesiske og danske myndigheder målrettet på at mindske klimatryk, skabe en grønnere skibsfart og forbedre forholdene for FN's Verdensmål. 

En meget stærk motivation for mig er, at myndigheder, forskning og den private sektor arbejder sammen om at finde de maritime teknologier og løsninger, der bedrer klimaet og miljøet for de kommende generationer. Samtidig med at vores arbejde bringer grønne danske teknologier i spil og skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.