Gå til indhold

Vores grønne eksperter

Birla Troen Klixbüll 
Som sektorrådgiver for fødevarer og landbrug er det mit job at facilitere myndighedssamarbejdet (SSC) inden for fødevare- og landbrugsområdet. Jeg arbejder med fødevaresikkerhed og grøn omstilling inden for landbruget med henblik på at skabe bæredygtig produktion fra jord-til-bord i Kina. 

Øget samarbejde mellem Danmark og Kina fremmer den gensidige forståelse mellem landene, hvilket kan bringe danske virksomheders grønne løsninger i spil. Igennem seminarer og workshops hjælper vores kinesiske partnere os til at forstå rammebetingelserne i Kina inden for fødevarer og landbrug, og Danmark får mulighed for at fremvise viden og bæredygtige løsninger til at understøtte en høj fødevaresikkerhed og en grøn omstillingen igennem hele kæden fra jord til bord.

Sune Kåre Sørensen
Som klima- og energiattaché indgår jeg direkte i det grønne diplomati og understøtter Danmarks strategiske prioriteter på klima- og energiområdet i Kina. Det involverer bl.a. at gå i dialog med Kina ift. international klimapolitik, just transition, dansk lederskab inden for Verdensmål 7 om ren energi til alle, samt bidrage til ambassadens virke som klimafrontpost.  

Jeg understøtter ligeledes det bilaterale myndighedssamarbejde, hvor kinesiske og danske myndigheder udveksler erfaringer inden for bl.a. langsigtet energiplanlægning, udbygning- og integration af vedvarende energi, udvikling af elmarkeder, fjernvarme og havvind. 

Mange kinesiske og danske virksomheder kan levere grønne løsninger, der kan bidrage til at accelerere den grønne omstilling, og derfor samarbejder jeg med The Trade Council om at sikre synergi mellem myndighedssamarbejdet, ambassadens kommercielle aktiviteter og målsætningen om at reducere Kinas CO2-udledninger. 

En meget vigtig del af mit arbejde handler også om bygge bro til civilsamfundet og sætte klima på dagsordenen hos den kinesiske befolkning.

Helena Wisbech Frid
Som sektorrådgiver for miljø på den danske ambassade I Beijing arbejder jeg imod et grønnere Kina sammen med danske og kinesiske myndigheder. Myndighedssamarbejdet (SSC) med de kinesiske partnere hjælper os til at forstå rammebetingelserne i Kina inden for miljø, og vi får opbygget et netværk i landet. Denne forståelse for rammebetingelserne er desuden med til at faciliteter kinesisk kendskab til danske virksomheders grønne løsninger. 

På den måde understøtter SSC både de bilaterale relationer samt den private sektors engagement i Kina. Det konkrete SSC projekt har to spor, hvoraf de ene fokuserer på spildevandshåndtering og det andet fokuserer på grundvandsforvaltning. Projektet er dermed med til at understøtte et bedre vandmiljø og en forbedret forvaltning af vandressourcen i Kina.

Allan Bertelsen
Som sektorrådgiver på energiområdet er det mit ansvar at facilitere myndighedssamarbejdet mellem Kina og Danmark, som begge arbejder for respektiver målsætninger og CO2-neutralitet i hhv. 2060 og 2050. Et af hovedformålene ved samarbejdet er at styrke den dansk-kinesiske videndeling for at overkomme markeds- og regulative barrierer for at fremme den grønne omstilling. 

Min målsætning er at etablere et miljø som bidrager til at den videre udvikling af fjernvarme i Kina baseres på vedvarende energikilder, lokale ressourcer og best-practice fra Danmarks erfaring med grøn omstilling af energisystemet. 

Vores projekt opretholder et tæt samarbejde mellem det kinesiske National Energy Administration, China Renewable Energy Engineering Institute og Energistyrelsen.

 

Klaus Rostell 

Som Maritim sektorrådgiver på ambassaden i Beijing arbejder jeg sammen med Kinesiske og danske myndigheder målrettet på at mindske klimatryk, skabe en grønnere skibsfart og forbedre forholdene for FN's Verdensmål. 

En meget stærk motivation for mig er, at myndigheder, forskning og den private sektor arbejder sammen om at finde de maritime teknologier og løsninger, der bedrer klimaet og miljøet for de kommende generationer. Samtidig med at vores arbejde bringer grønne danske teknologier i spil og skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.