Gå til indhold

Opdateret: Tirsdag den 1. november 2022 afholdes der valg til Folketinget

Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på ambassaden i Beijing, de danske generalkonsulater i Shanghai og Guangzhou samt det svenske generalkonsulat i Hongkong.

Bemærk: Danske vælgere i Hongkong kan stemme til folketingsvalget på det svenske generalkonsulat i Hongkong mandag d. 17. oktober, tirsdag d. 18. oktober og onsdag d. 19. oktober fra kl. 9.00-12.00. Det svenske generalkonsulats adresse er: BEA Harbour View Centre, 25/F, 56 Gloucester Road, Wan Chai. Generalkonsulatet kan kontaktes på: +852 2521 1212.

Din brevstemme skal kunne nå frem til din kommune inden valgdagen for at blive talt med. Det anbefales derfor at stemme så tidligt som muligt. For at missionerne i Kina kan nå at hjemsende din brevstemme i tide, anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest den 18. oktober. Ingen vælger, der henvender sig for at afgive brevstemme efter denne dato, vil dog blive afvist fra at afgive brevstemme, uanset at det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide. 

Husk at medbringe gyldigt dansk foto ID (dansk pas, kørekort eller sygesikringskort).

Kontakt venligst ambassaden eller den repræsentation, hvor du ønsker at stemme, for at aftale tidspunktet for dit personlige fremmøde. Her finder du kontaktoplysningerne til de danske missioner i Kina

Hvem kan brevstemme i udlandet?
Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på valgdagen 
• har dansk indfødsret (statsborgerskab), 
• er fyldt 18 år, 
• har fast bopæl i riget og 
• ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig). 

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til folketingsvalget i Danmark. Disse personer har i stedet valgret til folketingsvalgene på Færøerne og i Grønland.

For mere information se Valg i Danmark, Grønland of Færøerne