Gå til indhold

Valg i Danmark, Grønland og Færøerne

Følgende vejledning gælder for danskere, grønlændere og færinger som er enten bosat eller rejsende i Kina, som ønsker at stemme ved lokalvalg, folketingsvalg, kommunalvalg, nationale folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.

Ønsker du som dansker i Kina at stemme ved lokal-, national- eller EU-valg, skal du være optaget på valglisten. Listen er for alle stemmeberettigede danskere, som befinder sig i udlandet.

Som udgangspunkt kan man ikke optages på valglisten i Danmark, hvis man er registreret som udrejst i CPR. Find information vedrørende udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Er du berettiget til at stemme, kan du søge om optag på folketingsvalglisten hos din kommune eller direkte gennem Borger.dk. Husk at søge i god tid da din ansøgning skal være færdigbehandlet af danske myndigheder inden det er muligt at afgive stemme.

Udlandsdanskere (udrejst i CPR)
For at kunne stemme til danske valg, skal du som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne, dog er der undtagelser for:
Personer, der opholder sig i udlandet, men agter at rejse tilbage til riget indenfor 2 år efter udrejse.
Hvis det forventes at opholdet i udlandet varer mere end 2 år er følgende undtaget:

- Personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening.
- Personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af.
- Personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation.
- Personer, som studerer i udlandet.
- Personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet.
- De pågældendes ægtefælle eller samlever.

Læs mere på retsinformation.dk om bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten. ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i. Dette skal gøres i god tid før et eventuelt valg.

Danskere, som skal opholde sig i udlandet, kan søge i forbindelse med anmeldelse af udrejse, eller ved at udfylde et ansøgningsskema som også er tilgængeligt på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside, som skal sendes til den seneste bopælskommune.

Brevafstemning
Hvis du er optaget på valglisten og opholder dig i Kina på valgdagen kan du brevstemme på de danske repræsentationer i Kina.

Afgiv brevstemmen i så god tid som muligt, da din stemme skal kunne nå at blive sendt til din bopælskommune i Danmark før valgdagen. Stemmeafgivningen skal nå Danmark senest 7 dage før selve valget. Medbring gyldig legitimation i form af for eksempel pas, kørekort eller sundhedskort.

For yderligere oplysninger om optagelse på valglisten m.v. henvises til Borger.dk og Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.