Gå til indhold

Statsborgerskab og dobbelt statsborgerskab

Dobbelt statsborgerskab i Kina
Kina anerkender ikke dobbelt statsborgerskab uanset hvordan eller hvornår det er opnået.
Personer med kinesisk og dansk statsborgerskab vil i henhold til kinesisk lovgivning stadig være kinesiske statsborgere, og kan som følge heraf imødese problemer ved ophold i Kina. 
Problemerne opstår oftest i forbindelse med ansøgning om visum, forlængelse af visum eller opholdstilladelse i Kina. Endvidere kan der opstå rettighedsproblemer i forbindelse med straffesager m.v.

Exit-entry dokument til personer med statsborgerskabkonflikt (Blue Book):
Vi gør opmærksom på, at der ikke kan udstedes visum til Danmark til danske statsborgere, som opholder sig i Kina. Børn i Kina, der har dansk pas eller på anden vis er registreret i Danmark, kan derfor ikke søge om visum på en af de danske repræsentationer i Kina.
Som følge af nationalitetskonflikten i henhold til kinesisk lov, kan man derfor ansøge om et særligt rejsedokument ved the Division of Exit and Entry Administration of Local Public Security Bureau i den pågældende provins, hvor den kinesiske forælder har registreret HUKOU. 
Dokumentet anvendes til rejser ud af Kina og er gyldigt i 3 måneder med én udrejse og én indrejse. Kontakt det lokale exit-entry bureau direkte for yderligere information om ansøgning og udstedelse.
For nærmere oplysninger omkring statsborgerskabskonflikt og Blue Book henvises til Ministry of Public Security.

For information om børn, der fødes i Kina af dansk-kinesiske forældre, henvises der endvidere til ambassadens oplysninger om "Børn i Kina" ovenfor. 

Dobbelt statsborgerskab i Danmark
I december 2014 vedtog Folketinget regler om anerkendelsen af dobbelt statsborgerskab i Danmark. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. 
Loven trådte i kraft den 1. september 2015. Læs mere om dansk indfødsret på Retsinformations hjemmeside.

I loven om dobbelt statsborgerskab fremgår det at:
- Danskere fra 1. september 2015 kan tilegne sig udenlandsk statsborgerskab uden at miste deres danske statsborgerskab. 
- Udenlandske statsborgere fra 1. september 2015 kan tilegne sig dansk statsborgerskab på den betingelse, at lovgivningen i oprindelseslandet for statsborgerskabet anerkender dobbelt statsborgerskab. 

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet som har overtaget ressortansvaret på området, mens Statsforvaltningen står for den daglige sagsbehandling vedrørende erhvervelse af statsborgerskab ved erklæring. 
Læs mere om love og regler på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.  

Vær opmærksom på at danske statsborgere som udgangspunkt kan miste sit danske statsborgerskab hvis:
- De har aktivt tilegnet sig udenlandsk statsborgerskab før 1. september 2015
- De er født i udlandet og aldrig har været bosat i Danmark eller haft nogen form for tæt association med Danmark, efter de er fyldt 22 år.

Hvordan kan man søge om bevarelse af dansk statsborgerskab?
For personer, der er født i udlandet og aldrig har været bosat eller haft tæt association med Danmark, før de fylder 22 år, skal man indsende en ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 
Læs flere informationer om bevarelse af dansk statsborgerskab her.

Hvordan kan du søge om generhvervelse af dansk statsborgerskab?
For personer, der aktivt har tilegnet sig udenlandsk statsborgerskab før 1. september 2015, kunne i perioden 1. september 2015 til 31. august 2020 søge generhvervelse af sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Statsforvaltningen. 
Læs mere om fortabelse af dansk statsborgerskab her.

Frasigelse af kinesisk statsborgerskab i forbindelse med tilegnelse af dansk statsborgerskab
Når kinesiske statsborgere opnår statsborgerskab i et andet land, herunder Danmark, er det meget vigtigt, at der rettes henvendelse til de lokale myndigheder i den kinesiske provins, hvor de oprindelig er registreret og skriftligt anmoder om løsning af deres statsborgerskab. Forældre kan gøre det for umyndige børn.

For flere spørgsmål omkring statsborgerskab og dobbelt statsborgerskab i Danmark henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.