Gå til indhold

Verifikationspåtegning

Verifikationspåtegning er en bekræftelse på, at et dokument er ægte eller f.eks. at en kopi er i overensstemmelse med originalen.

Sådan gør du:

Det originale dokument medbringes ved personligt fremmøde på ambassaden eller generalkonsulatet, hvor det originale dokument og pas skal medbringes. Her tager man en fotokopi af dokumenterne og vedhæfter en officiel følgeskrivelse fra ambassaden eller generalkonsulatet.

Repræsentationerne kan dog ikke verificere en kopi uden at have set det originale dokument. Et dokument modtaget og printet via e-boks kan ikke betragtes som et originalt dokument. Se nedenstående angående digital legalisering.

Gebyr, åbningstider osv. er det samme for verificeringer som for legaliseringer. Se prislisten her.

Tips:

Vi anbefaler generelt, at dokumenter til brug i Kina bliver legaliseret førend verificering kan foretages, da det så vil være lettere for repræsentationerne at bekræfte dokumentet. Der henvises i denne forbindelse til Udenrigsministeriets hjemmeside hvor legalisering kan foretages digitalt.

Bemærk, at det kun er dokumenter udstedt af danske myndigheder som repræsentationerne i fastlands Kina kan forholde sig til.

Repræsentationerne i fastlands Kinas mulighed for at udfærdige følgeskrivelser kan være betinget af mulighederne for at få bekræftet dokumentet ved relevant myndighed i Danmark. Dette kan være forbundet med ekstra gebyr, jf. gebyroversigten.

Repræsentationerne forbeholder sig ret til at afvise verificering af et dokument, såfremt det ikke med sikkerhed kan bekræftes. 

Særlige regler vedrørende verificeringer i Hong Kong:
Danskere i Kina bør i reglen få verificeret sine dokumenter på en af repræsentationerne i fastlands Kina ved personligt fremmøde. Det er dog muligt at få verificeret sine dokumenter i Hong Kong den anden tirsdag i hvert kvartal, hvor medarbejdere fra Generalkonsulatet i Guangzhou besøger Hong Kong. Generalkonsulatet i Guangzhou skal i så fald informeres herom forinden ved kontakt til [email protected]