Gå til indhold

Refusion af moms

Generelt:
De nærmere regler for refusion af moms af varer, som medtages som rejsegods, og som er købt af personer med bopæl uden for EU, fremgår af Momsbekendtgørelsen (§ 33-36) om momsfrit salg til rejsende med bopæl uden for EU.

Generelt er det en betingelse for momsrefusion, at der ved udrejse fra EU-området sker en dokumenteret toldmæssig udførselskontrol.
En sådan alternativ dokumentation består i en indførselsattestation, afgivet af toldmyndigheden i købers bopælsland.

Attestation fra danske repræsentationer:

Fra den 1. januar 2019 har repræsentationerne ikke længere lov til at udstede erklæringer til brug for momsrefusion til turister, der har været på besøg i Danmark, idet Skattestyrelsen ikke længere accepterer ambassadeerklæringer som tilstrækkelig dokumentation i forbindelse med momsrefusion.