Gå til indhold

Kriseberedskab

På denne side kan du læse om udenrigsministeriet og de danske repræsentationer i Kinas kriseberedskab

Generel information
Ulykker rammer ofte, når man mindst venter det. Det handler derfor om at være godt forberedt. På de danske repræsentationer i Kina arbejder vi løbende på at forbedre vores permanente kriseberedskab, så vi kan yde danske statsborgere og deres nærmeste pårørende hurtig og effektiv bistand i en akut krisesituation.

Et vigtigt element i kriseberedskabet er samarbejde, så ambassaden og generalkonsulaterne koordinerer aktivt beredskabet med både de øvrige nordiske lande og EU-kredsen.

Kommunikation til og fra Udenrigsministeriet og repræsentationerne i en krisesituation
I enhver krisesituation vil første prioritet være at hjælpe danskere i akut nød. Hjælpen er imidlertid afhængig af, at vi kender til et problem eller kan blive kontaktet af de personer, der har akut brug for assistance. Vi anmoder derfor alle i en krisesituation til så vidt muligt at holde sig orienteret gennem ambassadens og udenrigsministeriets hjemmesider, og vi vil så vidt muligt holde ambassadens telefonlinjer åbne for akutte henvendelser.

Ved alle henvendelser vil det være en fordel, hvis du straks giver oplysninger om:

  • Hvem der ringer og hvilke andre personer der er til stede (navn, CPR-nummer, pasnummer eller andet) 
  • Hvor de pågældende befinder sig 
  • Hvordan de pågældende kan kontaktes (mobiltelefon, e-mail etc.) 
    Om nogen befinder sig i overhængende fare for liv og helbred

Danskerlisten
Du bør tilmelde dig danskerlisten, når du er i udlandet - for din sikkerheds skyld. Det tager kun 2 minutter!

Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, hvor du er. Det kan være større naturkatastrofer, politiske uroligheder eller terrorangreb. Krisesituationer kan opstå i alle lande. Du bør derfor tilmelde dig Danskerlisten, både når du rejser i Europa og længere væk. Du bør også tilmelde dig, hvis du bor fast i udlandet. Du kan tilmelde dig både før og under rejsen. Tilmelding er frivilligt.

Du kommer på Danskerlisten ved at hente vores gratis app “Rejseklar” i App Store eller Google Play. Hvis du ikke har app’en Rejseklar på din mobil, kan du hente den gratis her:
Rejseklar til iPhone
Rejseklar til Android

Du skal herefter oplyse dit navn, telefonnummer, e-mail, rejsemål, ankomst og afrejse samt evt. antal medrejsende i fanebladet “Danskerlisten” for at blive tilmeldt.

Hvis du gerne vil på Danskerlisten, når du skal rejse, men ikke har mulighed for at tilmelde dig via app’en ”Rejseklar”, så kan du tilmelde dig via nettet på danskerlisten.um.dk.
En tilmeldingsside vil åbnes i din browser, hvor du skal udfylde dit navn, mobilnummer, e-mail, rejsemål, ankomst- og afrejsedato og evt. antal medrejsende. Så kan du tilmelde dig i vores system.

Du vil kunne modtage sms og e-mail beskeder med info, hvis der opstår en krise i det land hvor du er. Du vil ikke kunne modtage push beskeder, som udsendes via app’en og vi vil ikke kunne se, hvis dit opholdsland er ændret ift. din tilmelding.

Hvis du har spørgsmål kan du sende en e-mail til [email protected].

Tips
De danske repræsentationer kan desuden henvise til følgende hjemmesider, der indeholder gode råd og vejledning i forbindelse med personligt beredskab.

EU Public Health
Folkehelseinstituttet (Norge)
Food and Agriculture Organization
Indenrigs- og boligministeriet
Folkhalsmyndigheten (Sverige)
Statens Seruminstitut
Sundhedsstyrelsen
World Health Organization