Gå til indhold

Om Kina

Her kan du finde information om Kinas geografiske, demografiske, økonomiske og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.

Folkerepublikken Kina - bedre kendt under dets uformelle navn Kina- blev etableret i 1949 og er arealmæssigt det fjerdestørste land i verden. Kina har en befolkning på omkring 1,4 milliarder mennesker, svarende til cirka en femtedel af jordens befolkning.

Kinas Kommunistiske Parti (KKP) etablerede i 1949 Folkerepublikken Kina. Siden etableringen af Folkerepublikken har Kinas Kommunistiske Parti styret landets politiske retning og regerings arbejde.

Kinas regering rapporterer til Kinas Nationale Folkekongres (National People's Congress), der vanligvis samles en gang om året. Størstedelen af pladserne i den Kinesiske Folkekongres er besat af medlemmer af Kinas Kommunistiske Parti. Den Kinesiske Folkekongres er ikke direkte valgt af den kinesiske befolkning.

Kommunistpartiets magt i Kina er forankret i Kinas forfatning, hvori der står at Folkerepublikken bygger på socialisme med kinesiske karakteristika, under ledelse og vejledning af Kinas Kommunistiske Parti.

I dag ledes Kinas Kommunistiske Parti af generalsekretær Xi Jinping, der samtidig er præsident for Folkerepublikken Kina.

Kina har gennemført betydelige økonomiske reformer siden 1978, og blev optaget i verdenshandelsorganisationen (WTO) i 2001. Kina har i de seneste årtier gennemgået en hastig økonomisk udvikling med gennemsnitlige årlige vækstrater på cirka 10 procent, og i dag er Kina verdens næststørste økonomi. I takt med Kinas enorme udvikling er den gennemsnitlige købekraft vokset markant, og flere hundrede millioner mennesker er løftet ud af fattigdom. Investeringer i infrastruktur, produktionsapparat og byggesektor samt integration i verdensøkonomien i form af en stærkt stigende udenrigshandel og udenlandske direkte investeringer har spillet en betydelig rolle i udviklingen af kinesisk økonomi.

Udviklingen har også medført miljømæssige konsekvenser. I dag er Kina verdens største udleder af CO2.

Kinas økonomiske udvikling frem mod 2035 er i sagens natur præget af en vis usikkerhed. Prognoser peger på en gradvist reduceret vækst i de kommende 10-15 til 3-4 procent om året. Uden større strukturelle reformer vil denne vækst ikke være holdbar på længere sigt. For at opretholde væksten, skal Kina i de kommende år takle store udfordringer. Heriblandt skal blandt andet produktivitetsvæksten øges, virksomheder og den offentlige sektor skal indrettes til en faldende arbejdsstyrke og en stigende forsørgerbyrde, og privatforbruget skal øges for at kompensere for lavere vækst i investeringer.

Mere information om Kina

Indholdsansvarlig:

Kristian Frey Jensen

Counsellor / Team Leader for Political Affairs, Economic Policy and Public Diplomacy

Email: [email protected]