Gå til indhold

Om Kina

Her kan du læse om Kinas geografiske, demografiske, økonomiske og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.

Folkerepublikken Kina - bedre kendt under dets uformelle navn Kina - blev etableret i 1949 og er inddelt i 22 provinser, fem autonome regioner, fire provinskommuner, to særlige administrative regioner og er arealmæssigt det fjerdestørste land i verden. Kina har en befolkning på omkring 1,4 milliarder mennesker, svarende til cirka en femtedel af jordens befolkning og er verdens mest folkerige nation.

Kinas Kommunistiske Parti (KKP) etablerede i 1949 Folkerepublikken Kina. Siden etableringen af Folkerepublikken har Kinas Kommunistiske Parti styret landets politiske retning, mens den kinesiske regering er ansvarlig for den daglige ledelse af landet.

Den kinesiske regering rapporterer til den Kinesiske Folkekongres (National People's Congress). Størstedelen af medlemmerne af den Kinesiske Folkekongres er også medlemmer af Kinas Kommunistiske Parti. Den Kinesiske Folkekongres er ikke direkte valgt af den kinesiske befolkning.

Kommunistpartiets magt i Kina er forankret i Kinas forfatning, hvori der står at Folkerepublikken bygger på socialisme med kinesiske karakteristika, under ledelse og vejledning af Kinas Kommunistiske Parti.

I dag ledes Kinas Kommunistiske Parti af generalsekretær Xi Jinping, der samtidig er præsident for Folkerepublikken Kina.

Kina har gennemført betydelige økonomiske reformer siden 1978, og blev optaget i verdenshandelsorganisationen (WTO) i 2001. Kina har i de seneste årtier gennemgået en hastig økonomisk udvikling med gennemsnitlige årlige vækstrater på cirka 10 procent, og i dag er Kina verdens næststørste økonomi. I takt med Kinas enorme udvikling er den gennemsnitlige købekraft vokset markant, og flere hundrede millioner mennesker er løftet ud af fattigdom. Investeringer i infrastruktur, produktionsapparat og byggesektor samt integration i verdensøkonomien i form af en stærkt stigende udenrigshandel og udenlandske direkte investeringer har spillet en betydelig rolle i udviklingen af kinesisk økonomi.

Udviklingen har også medført miljømæssige konsekvenser og en stigende ulighed i det kinesiske samfund. Vækst og velstand er geografisk meget ulige fordelt i Kina. Kystregioner og metropoler nærmer sig højindkomststatus, mens det øvrige Kina er langt bag efter. Samtidig står Kina foran en stor opgave med at få genoprettet miljøet.

Kinas økonomiske udvikling frem mod 2030 er i sagens natur præget af en vis usikkerhed. De fleste prognoser peger på en gradvist reduceret vækst i de kommende 10-20 år fra de nuværende officielle 6-7 procent til 3-4 procent om året. Uden større strukturelle reformer vil denne vækst ikke være holdbar på længere sigt. For at opretholde væksten og undgå stagnation, skal Kina i de kommende år takle store udfordringer. Heriblandt skal blandt andet produktivitetsvæksten øges og ny teknologi indføres, virksomheder og den offentlige sektor indrettes til en faldende arbejdsstyrke og en stigende forsørgerbyrde, og privatforbruget øges for at kompensere for lavere vækst i investeringer.

Yderligere information om Kina

  • Den officielle hjemmeside for Beijing: http://www.ebeijing.gov.cn
  • Kinas officielle statistikbank - National Bureau of Statistics China: http://www.stats.gov.cn/english/
  • Den kinesiske regeringens hjemmeside: http://english.gov.cn/
  • Det kinesiske udenrigsministerium: http://www.fmprc.gov.cn/eng/
  • State Council Information Office: http://www.china.org.cn/
  • International Department of the Central Committee of the Communist Party China: http://www.idcpc.org.cn/
  • Kinas nationale komite for koordinering af handling på spørgsmål om klimaforandring: http://en.ccchina.gov.cn/
  • Sino-Danish Center for Education and Research: http://www.sinodanishcenter.com/

Kontakt

Indholdsansvarlig:

Henriette Pia Meldgaard Kristensen

Counsellor, Team Leader Economic Affairs

Email: [email protected]