Gå til indhold

Grønt samarbejde

På denne side kan du læse mere om Danmarks grønne samarbejde med Kina

Danmark indgik i 2008 et omfattende strategisk partnerskab (Comprehensive Strategic Partnership) med Kina. Det udgør rammen om samarbejdet mellem Danmark og Kina og fokuserer på de områder, hvor Danmark og Kina er enige om at intensivere samarbejdet. Du kan læse mere om Danmarks strategiske samarbejde med Kina her.

Med afsæt i dette partnerskab indgik Danmark og Kina i 2017 et fælles arbejdsprogram (China-Denmark Joint Work Programme 2017-2020) for myndighedssamarbejdet. Anden fase af det fælles arbejdsprogram (2021-2024) er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse. Det overordnede formål vil være bilateralt samarbejde vedrørende implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, idet et vigtigt fokusområde ventes at være bæredygtig grøn omstilling på tværs af alle sektorer.

 

Sino-danske grønne samarbejdsaftaler 

Vigtige grønne samarbejdsaftaler i det nuværende fælles arbejdsprogram inkluderer blandt andet følgende:

• Styrke samarbejdet om vedvarende energi hovedsageligt gennem teknisk assistance og formulering af fremgangsmåder
• Understøtte vidensdeling af udvikling af kraftværksfleksibilitet samt styrke samarbejdet mellem danske og kinesiske virksomheder, institutioner og universiteter.   
• Fortsætte dialogen vedrørende erfaringsudveksling om bæredygtig byudvikling med særlig vægt på bæredygtig energi og fjernvarme.
• Fremme bilateralt samarbejde inden for energi effektivitet.
• Udvikling af dansk-kinesiske aktiviteter vedrørende håndtering af naturressourcer inklusive grundvand og mineraler i specifikke områder.
• Lede partnerskab vedrørende grundvand under China Europe Water Platform(CEWP).
• Fortsætte implementeringen af ”Memorandum of Understanding” med det formål at styrke samarbejdet om vandressourcer, herunder bilateralt teknisk, ledelsesmæssigt og kommercielt.
• Maritimt samarbejde  
• Myndighedssamarbejde vedrørende bæredygtige vandressourcer, luftforurening, spildevandsforvaltning, bæredygtig byudvikling og miljømæssige teknologi løsninger.     
• Yderligere fremme og intensivere samarbejdet om miljøbeskyttelse.

Du kan downloade det aktuelle fælles arbejdsprogram mellem Danmark og Kina her.

Den næste fase af arbejdsprogrammet lanceres i 2020 i forbindelse med markeringen af 70 året for diplomatiske relationer mellem Folkerepublikken Kina og Danmark. 

Ambassadens sektor teams arbejder for at implementere det grønne arbejde. Du kan læse mere om de forskellige teams og deres arbejde her.

KONTAKT

Ambassaden i Beijing

Email: [email protected]
Telefon: +86 (10) 8532 9900