Gå til indhold

COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Kina.
Senest opdateret den 24.05.2022. 15:39

Rejserestriktioner

KINA: Shanghai er i fuld lockdown for at begrænse smitten med COVID-19. Det samme gælder Jilin i det nordlige Kina. I disse områder tillades det ikke at forlade hotel eller hjem, hvilket kan give udfordringer ift. lægehjælp, medicin og basale livsfornødenheder. Der er løbende aflysninger af flyafgange, herunder internationale flyafgange. Man skal derfor løbende holde sig orienteret om flysituationen. Rejsende til Kina bør være opmærksomme på, at andre byer vil kunne rammes af lignende lockdowns, såfremt COVID-19 smitten breder sig. Hold dig opdateret via lokale medier og følg de lokale myndigheders anvisninger. Generalkonsulatet i Shanghai er midlertidigt lukket for fysisk adgang, men arbejder hjemmefra og kan kontaktes for rådgivning indenfor almindelig kontortid. Der kan også rettes henvendelse til ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Guangzhou. Du kan udenfor åbningstid kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice 24/7 på [email protected] eller tlf. +45 33921112, hvis du har brug for akut rådgivning. Læs mere om COVID-19 situationen i Kina på ambassaden i Beijings COVID-19 hjemmeside 

Nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejseregler:

Kina har som udgangspunkt indført indrejseforbud for alle ikke-kinesiske statsborgere. Der er ingen officielle meldinger om, hvornår indrejserestriktionerne ventes ophævet.

Indrejseforbuddet gælder ikke for personer, som har fået udstedt kinesisk visum efter den 26. marts 2020.

Læs mere hos det kinesiske udenrigsministerium.

Ønsker du yderligere information om din mulighed for at rejse til Kina, kontakt den kinesiske ambassade i København.

Før indrejse i Kina:

Der er test- og dokumentationskrav i forbindelse med indrejse i Kina. Se seneste indrejseregler og testkrav før indrejse i Kina her.

Hvis man er færdigvaccineret: Personer, som er færdigvaccineret, skal fremvise to negative PCR-tests; én test taget indenfor 48 timer og én test taget indenfor 12 timer før boarding i stedet for én PCR og én IgM antistoftest. Læs den seneste udmelding på den kinesiske ambassades hjemmeside her

Hvis man ikke er færdigvaccineret gælder nu samme regler som for færdigvaccinerede: Læs den seneste udmelding på den kinesiske ambassade her. (kun kinesisk)

Den kinesiske ambassade kræver, at man ansøger om en HS/HDC QR-kode og uploader følgende dokumenter før indrejse:
- Negative COVID-19 testresultater
- Kopi af gyldig opholdscertifikat i Danmark f.eks. opholdstilladelse, visum, sundhedskort (det gule sygesikringsbevis) etc.
- Rejseplan

HS/HDC Health Code:

Find flere informationer omkring HS/HDC QR-kode på den kinesiske ambassades hjemmeside. Vi gør opmærksom på at den kinesiske ambassade har opdateret deres krav i forbindelse med anmodning om HS/HDC Health Code. Læs mere her. Informationen indeholder blandt andet en instruktion omkring ansøgning om HS/HDC Health Code for tidligere COVID-19 smittede og vaccinerede. Dog forelægger informationen kun på kinesisk. 

Den kinesiske ambassade i Danmark udsteder ikke HS/HDC QR-kode til:
- Passagerer, som rejser fra Danmark til Kina via et tredje land 
- Transitpassagerer, som har direkte flyvninger fra afrejselandet til Kina
- Transitpassagerer, som ikke har direkte flyvninger fra afrejselandet til Kina, men som ikke flyver direkte fra afrejselandet til Danmark.

Derudover er der krav om registrering i Customs Health Declaration App, hvor man kan udfylde sine informationer i en formular allerede ved check-in i Kastrup lufthavn. 

Læs mere om krav for indrejse i Kina på den kinesiske ambassades hjemmeside. 

Bemærk at Kina ikke anerkender antigentest (hurtigtest) ved indrejse. Se venligst de seneste notitser fra den kinesiske ambassade i København for yderligere detaljer om testkrav før indrejse

Ved indrejse i Kina:

Ved indrejse i Kina, herunder Hong Kong og Macao bør man ligeledes være opmærksom på følgende:

Passagerer, som er blevet vaccineret mod COVID-19, risikerer at blive underlagt hospitalsisolation med krav om yderligere tests, på trods af fremvisning af en grøn 'Health Code' udstedt af den kinesiske ambassade, ved indrejse i Shanghai. Hospitalsisolation kan forekomme sporadisk og med en varighed på adskillelige dage, inden man skal undergå obligatorisk statskontrolleret hotelkarantæne. Derfor opfordres personer til at kontakte den kinesiske ambassade og de lokale myndigheder i indrejseprovinsen, før man planlægger rejseaktivitet via Shanghai.

Alle passagerer er underlagt krav om obligatoriske tests og karantæne ved indrejse i Kina, på trods af at man er vaccineret med EMA-godkendt vaccine eller kinesisk vaccine. Kina anerkender ikke det danske coronapas.

Familier, der testes positive ved indrejse, kan blive skilt ad under karantæne, herunder også børn uanset alder. Ved smitte med COVID-19, kan mindreårige børn blive indlagt på hospital uden forældre, og man vil blive underrettet om barnets tilstand samt situation via de kinesiske myndigheder. Ambassaden har i sådanne tilfælde meget begrænsede muligheder for at yde bistand. Læs mere under afsnittet "Hvis du bliver syg".

Læs mere hos det kinesiske udenrigsministerium og den kinesiske ambassade om indrejserestriktioner:

Det kinesiske udenrigsministerium
Den kinesiske ambassade i København

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination:

Rejsende, som er vaccinerede, er ikke undtaget indrejserestriktioner ved indrejse i Kina. På nuværende tidspunkt anerkender Kina ikke EMA-godkendte vacciner og derfor anerkendes det europæiske eller danske coronapas ikke i forhold til at blive betragtet som fuldt vaccineret. Krydsvacciner accepteres ikke.

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler:

Kina har indført minimum 14 dages karantæne for alle, der indrejser til Kina fra udlandet. Det gælder også indrejse fra Hong Kong, Macau og Taiwan. 

Betingelserne for karantæne, herunder længden, varierer på provins- og byniveau. Indrejsende i for eksempel Beijing skal forvente minimum 21 dages statskontrolleret, isoleret karantæne på et hotel udpeget af de kinesiske myndigheder samt yderligere 7 dages observationsperiode. Heraf vil minimum 14 dage være for egen regning. Pris og kvalitet af hotel varierer og man bør derudover påregne egenbetaling af obligatoriske COVID-19 tests udført under karantænen. Som udgangspunkt skal karantænen afholdes alene og i visse tilfælde kan den afholdes med børn afhængigt af alder. Det anbefales at kontakte relevante lokale myndigheder i den pågældende indrejseprovins for konkret vejledning om indrejse med ægtefæller og børn. 

Efter overstået statskontrolleret karantæne i 21 dage, kan man som udgangspunkt afholde observationsperioden i eget hjem. Længden af den statskontrollerede karantæne samt observationsperiode afgøres af relevante kinesiske myndigheder i provinsen samt bopælsområdet.

Der er på nuværende tidspunkt ingen officielle meldinger om den forventede varighed af karantæneordningen. Der findes pt. ikke noget alternativ til den statskontrollerede karantæne og det er ikke muligt at forkorte sin karantæne på trods af dokumentation på vaccination.

For yderligere information kan du finde de enkelte provinsmyndigheders kontaktinformation

Interne rejseregler:

Rejser internt i Kina frarådes ikke med mindre der opstår smitteudbrud i provinserne. Indenrigsfly og offentlig transport, heriblandt tog, bus og metro  kan være indstillet der hvor der er smitteudbrud. 

Kinesiske provinser, byer og distrikter er på nuværende tidspunkt inddelt i høj-, mellem- og lavrisikozoner. Risikozonerne kan have en indflydelse på interne rejseaktiviteter og restriktioner.

Du bør være opmærksom på, at en provins kan vurderes som lavrisiko, mens byer eller distrikter inden for samme provins/by kan være vurderet som mellem- eller højrisiko.

Du kan finde officiel information om risikostatus for de kinesiske provinser på det kinesiske statsråds hjemmeside [kun tilgængelig på kinesisk].

Du må forvente, at det kan have konsekvenser for din videre rejse og færd i Kina, hvis du har rejst igennem eller opholdt dig i et mellem- eller højrisikoområde inden for de seneste 14 dage. Der kan forekomme krav om test og karantæne/selvisolation ved ophold i mellem- og højrisikoområder. Såfremt du planlægger at rejse i Kina, bør du tage direkte kontakt til de lokale myndigheder. Hvis du har spørgsmål til en provins eller et områdes risikostatus, kan du kontakte myndighederne i den givne provins via provinsernes hotlines. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. i forbindelse med rejse i Kina.  

Du bør ligeledes være opmærksom på, at de enkelte provinser, byer og distrikter kan have indført forskellige regelsæt i forbindelse med offentlig transport, handlemuligheder, seværdigheder, m.m.

Sundheds- og rejseplansapplikationer:
Vær opmærksom på krav om fremvisning af sundhedskode samt dokumentation for rejsemønster inden for de sidste 14 dage i forbindelse med interne rejser i Kina.

Den kinesiske sundhedsapp er obligatorisk og fungerer som den danske "Smittestop app" ved at registrere din færden f.eks. om du har opholdt dig i et risikoområde eller om du har været i tæt kontakt med COVID-19 smittede. Du skal registrere dig med dit navn, pasnummer samt telefonnummer og derefter angiver den en personlig sundhedskode/farvekode (rød, gul, grøn), som du skal fremvise hver gang du begiver dig ind i offentligt rum og/eller boligområder. Hvis din kode skifter til gul eller rød, kan du forvente at blive nægtet adgang samt at gå i kontrolleret sundhedsobservation/karantæne.

Læs mere om sundhedsapplikationen "Health Kit" som anvendes i Beijing på de lokale myndigheders hjemmeside. 

Dit rejsemønster registreres også via din mobiltelefon. Du skal således installere en såkaldt rejseplansapplikation og/eller –(mini)program, som registrerer din færden via dit telefonnummer og angiver en personlig farvekode (rød, gul, grøn), afhængigt af hvor du har opholdt dig inden for de seneste 14 dage. Hvis din kode skifter til gul eller rød, kan du forvente at blive nægtet rejse samt at gå i kontrolleret sundhedsobservation/karantæne.

Disse applikationer/programmer anvendes i forbindelse med interne rejser i Kina, men er også "adgangsgivende" ved indtjekning på hotel, offentlig transport, seværdigheder, restauranter, supermarkeder m.m. Bemærk, at de forskellige provinser anvender forskellige sundhedsapplikationer og/eller –(mini)programmer, så ved rejser mellem provinser, vil du ofte være nødt til at installere flere sundheds- og rejseapplikationer på din mobiltelefon.

Læs mere om rejseapplikationen "Tongxin Dashuju Xingchengka/Telecommunication Data Based Travel Itinerary Card" ved det kinesiske statsråd.

Transitmuligheder:

Muligheden for at transitere gennem kinesiske lufthavne kan variere afhængigt af hvilken lufthavn, du påtænker at transitere igennem. Du bør altid tage direkte kontakt til den relevante lufthavn samt det relevante flyselskab for at afklare, om den pågældende lufthavn tillader transit.

Rejseråd til erhvervsrejser

Læs udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser

Læs om rejseregler og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejseregler for erhvervsrejsende

Generelt indrejseforbud:

Kina har midlertidigt suspenderet indrejse for udenlandske rejsende. Der er meget begrænsede muligheder for at søge indrejse, herunder også som erhvervsrejsende. Desuden gøres opmærksom på, at mulighederne for at rejse internt i Kina kan være meget begrænsede pga. COVID-19. Læs mere om indrejserestriktioner under punktet Rejserestriktioner. 

Særlige tilfælde:

Det kan i særlige tilfælde lade sig gøre at søge om tilladelse til indrejse for erhvervsrejsende, hvis det vurderes af kinesiske myndigheder, at man har nødvendige økonomiske, handelsrelaterede, videnskabelige eller teknologiske aktiviteter. Vi henviser til den kinesiske ambassade i Danmarks notits her. Før der kan søges om visum, skal man anskaffe sig en såkaldt PU-skrivelse. Disse udstedes af en relevant kinesisk myndighed i den provins, hvor man påtænker indrejse. I de fleste tilfælde vil PU-skrivelser blive udstedt af et ”Foreign Affairs Office”. Det anbefales, at man kontakter sin kinesiske vært for anskaffelse af en PU-skrivelse. Bemærk venligst, at det udelukkende er op til de relevante lokale kinesiske myndigheder at vurdere om en PU-skrivelse kan udstedes.

Krav om tests og karantæne ved indrejse:

Vær venligst opmærksom på omfattende testkrav og karantæne ved indrejse i Kina.

Hvis man er færdigvaccineret: Personer, som er færdigvaccineret, skal fremvise to negative PCR-tests; én test taget indenfor 48 timer og én test taget indenfor 12 timer før boarding i stedet for én PCR og én IgM antistoftest. Læs den seneste udmelding på den kinesiske ambassades hjemmeside her.

Hvis man ikke er færdigvaccineret gælder nu samme regler som for færdigvaccinerede: Læs den seneste udmelding på den kinesiske ambassade her. (kun kinesisk) 

Alle passagerer er underlagt krav om obligatoriske tests og karantæne ved indrejse i Kina, på trods af at man er vaccineret med EMA-godkendt vaccine eller kinesisk vaccine. Kina anerkender ikke det danske coronapas.

Hospitalsisolation:

Vi gør opmærksom på, at passagerer, som er blevet vaccineret mod COVID-19, risikerer at blive underlagt hospitalsisolation med krav om yderligere tests, på trods af fremvisning af en grøn Health Code udstedt af den kinesiske ambassade, ved indrejse i Shanghai. Hospitalsisolation kan forekomme sporadisk og med en varighed på flere dage, inden man skal undergå obligatorisk statskontrolleret hotelkarantæne. Derfor opfordres personer til at kontakte den kinesiske ambassade og de lokale myndigheder i indrejseprovinsen, før man planlægger rejseaktivitet via Shanghai.

Betingelserne for karantæne kan variere på provins- og byniveau, men man skal forvente minimum 14 dages statskontrolleret karantæne på et hotel udpeget af de kinesiske myndigheder og for egen regning. Pris samt kvalitet af hotel kan variere og man bør påregne tests, der kan være for egen regning under karantænen. Find venligst kontaktinformationer på de lokale myndigheder her.

Ved spørgsmål om indrejse- samt visumregler, kontakt venligst den kinesiske ambassade i København.

Lokale regler

Nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

For at holde dig opdateret om lokale regler, så bør du undersøge reglerne hos de lokale myndigheder.

Udgangsforbud

Shanghai er pt. i fuld lockdown og her er det ikke tilladt at forlade dit hjem eller hotel. Der kan forekomme pludselig nedlukning af større eller mindre områder i alle kinesiske byer og provinser afhængig af smitteudviklingen. Der er ikke indført generelt udgangsforbud eller afstandskrav i Kina, men du opfordres generelt til at holde afstand samt at bære mundbind i større forsamlinger.

Forsamlingsforbud

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Kina, men du opfordres til at undgå unødige forsamlinger.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, skal du selvisolere og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring. 

Du bør derudover følge lokale myndigheders anvisninger.

De kinesiske myndigheder har oprettet en række feberklinikker, hvor man kan henvende sig, hvis man har feber eller andre symptomer på Covid-19.

Når du henvender dig hos en feberklinik, vil du blive testet for Covid-19 for egen regning. Hvis du bliver testet positiv, vil du blive overført til et hospital udpeget af de kinesiske myndigheder for egen regning.

Bemærk, at der kan forekomme sanktioner mod individer, som forsøger at skjule sygdomssymptomer.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Familier, der testes positive med COVID-19 ved indrejse samt ophold i Kina, risikerer at blive skilt ad under karantæne, herunder også børn uanset alder. Ved smitte med COVID-19, kan mindreårige børn blive indlagt på hospital uden forældre, og man vil blive underrettet om barnets tilstand samt situation via de kinesiske myndigheder. Ambassaden har i sådanne tilfælde meget begrænsede muligheder for at yde bistand.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de regler, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 ([email protected] / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Du kan læse mere om andre landes pas- og visumregler.

I nogle tilfælde kan udlændinge få dispensation for indrejseforbuddet, se information om indrejserestriktioner ovenfor. Disse kan fortsat søge om visum på en kinesisk repræsentation. Find information om og kontaktoplysninger på den kinesiske ambassade i København.

Hvis du er i Kina og har spørgsmål om ændringer og/eller forlængelse af eksisterende visum eller opholdstilladelse, bedes du venligst rette henvendelse til dit nærmeste Entry-Exit Bureau. 

Udrejse af Kina

Fra den 29. marts 2022 er der ikke længere restriktioner som følge af COVID-19 ved indrejse i Danmark.

Har du sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende COVID-19 kan du finde information her

Kinas luftfartsmyndigheder (CAAC) har meldt ud, at flyvningen fra København til Beijing med Air China CA878 foreløbigt er suspenderet fra 14. marts t.o.m. 18. april. Læs mere her. Melding om yderlig suspendering af CA878 fra 25 april t.o.m. 16 maj. Læs mere her.

Særligt i Shanghai kan man på grund af den aktuelle lockdown opleve, at flyafgange, herunder internationale flyafgange, aflyses. Flere internationale flyvninger til Kina er også midlertidigt suspenderet. Det anbefales at holde sig løbende opdateret samt at kontakte flyselskabet for information omkring rejse til og fra Kina.

Det er muligt at rejse med fly fra Kina til Danmark.

Der afgår pt. et ugentligt direkte Air China fly fra Beijing til København om mandagen (pt suspenderet). Ydermere afgår der et ugentligt direkte SAS fly fra Shanghai til København om torsdagen. Der er ugentlige afgange fra Beijing, Shanghai og Guangzhou til andre større europæiske byer. Hvis du påtænker at rejse i transit gennem andre lande, bør du undersøge de(t) pågældende land(e)s indrejse- og transitregler forud for billetkøb.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Lokale myndigheders hotlines:

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om COVID-19 på coronasmitte.dk. 

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Kina.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Beijing eller generalkonsulaterne i Shanghai og Guangzhou inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 ([email protected] eller +45 3392 1112). 

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Kina, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

HENT APP'EN REJSEKLAR

app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.