Gå til indhold

Pas for danskere i Hong Kong eller Macau

Her finder du information omkring, hvor du kan søge om dansk pas, hvis du er bosat i Hong Kong eller Macau.

OBS: Vær opmærksom på et helt ekstraordinært pasbesøg til Hong Kong den 16. - 17. juni 2022. Kontakt Generalkonsulatet i Guangzhou direkte for tidsbestilling her.

Grundet nuværende ind-og udrejserestriktioner er pasbesøg i Hong Kong desværre udsat på ubestemt tid.

Generalkonsulatet i Guangzhou har desværre ikke mulighed for at gennemføre de sædvanlige rejser til Hong Kong, men har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med en foranstående rejse eller opretholdelse af opholdsgrundlag, f.eks. pga. udløbet eller mistet pas, kan du skrive til Generalkonsulatet på [email protected], ligesom du altid kan ringe til Generalkonsulatet på +86 (20) 2829 7300, eller Udenrigsministeriets Borgerservice på +45 3392 1112, hvis du har brug for akut konsulær bistand.

Du kan søge om dansk pas på generalkonsulatet i Guangzhou, generalkonsulatet i Shanghai, ambassaden i Beijing, handelskammeret i Taipei (Taiwan), ambassaden i Singapore, andre danske repræsentationer eller i Danmark. 

Hvis man ikke har mulighed for at søge om nyt pas, kan man i ganske særlige tilfælde søge om forlængelse af sit pas uden personligt fremmøde. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. En sådan ansøgning uden personligt fremmøde kræver en særlig godkendelse fra Udenrigsministeriet og modtages tidligst 1 måned forud for udløbsdatoen. En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Det anbefales herudover, at du sikrer dig, at fx rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Hvis du ønsker at forlænge dit pas uden personligt fremmøde, bedes du venligst kontakte Generalkonsulatet i Guangzhou for nærmere oplysninger: [email protected]

Hertil kommer, at personale fra generalkonsulatet i Guangzhou under normale omstændigheder vil besøge Hong Kong med en mobil biometristation for at håndtere pasansøgninger én gang i kvartalet. Dette er grundet ind- og udrejserestriktioner desværre udsat på ubestemt tid. Pasansøgerne skal reservere tid senest en uge inden ovennævnte datoer og betale på forhånd. For at sikre modtagelse og rettidig besvarelse skal alle henvendelser sendes til: [email protected]

Hvis du mister dit pas i Hong Kong, kan du tage kontakt til det svenske konsulat, som vil kunne udstede et EU-nødpas, et såkaldt ’Emergency Travel Document’ (ETD). Som hovedregel er dette dokument kun gyldigt til én rejse og som hovedregel skal den være mod Danmark, hvor man her kan søge om nyt pas. Men for danskere, der har bopæl i Hong Kong, kan det svenske konsulat udstede ETD med henblik på rejse til fx den danske ambassade i Singapore, hvor man kan søge om nyt nødpas og pas. I dette tilfælde kan man rejse tilbage til Hong Kong på nødpasset og få tilsendt sit nye danske pas efter aftale med ambassaden i Singapore. Mainland Kina accepterer kun ETD i transit, hvorfor man ikke kan rejse til mainland for at søge om dansk nødpas og almindeligt pas.

Adresse og kontakt information for det svenske konsulat i Hong Kong kan findes ved at besøge følgende link:

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Hong-Kong/Contact/The-Consulate-General/

Særlig information angående navneændring for børn født i Hong Kong - Deed Poll: 

Hvis du ønsker at ændre et officielt dokument udstedt i Hong Kong, såsom et navn, så har du brug for en "Deed Poll".

Hvad er en deed poll?:

En deed poll er et juridisk dokument som bekræfter en navneændring. Du kan ændre stavemåde, tilføje eller fjerne bindestreg. Ofte bliver en deed poll også kaldet en "navneændring". Du skal være over 18 år for at få udstedt en deed poll

Herudover er der særlige regler vedrørende navneændring for børn. En forælder med forældremyndighed kan ændre barnets navn. Dog skal faderen give samtykke ved at underskrive deed poll såfremt man ønsker at ændre barnets efternavn.

Hvem kan udstede en deed poll?:

En deed poll kan udstedes af et privat advokatfirma i Hong Kong, som har tilladelse til at udføre notarialforretning. Tjek venligst nedenstående link for oplysninger om hvem der i Hong Kong udfører denne service. Brug drop down boksen og vælg herefter "notary public" og der bør fremgå 129 forslag til hvilke firmaer i Hong Kong man kan kontakte.

Der vil være et gebyr forbundet med at få udstedt en deed poll.

http://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/lawfirmdirectory/

Apostille (legalisering):

En Apostille til et officielt dokument i Hong Kong kan opnås ved kontakt til:

Apostille Service Office
  High Court Registry
  Room LG115
  High Court Building
  38 Queensway
 Hong Kong

(Tel.: +852 2825 4226)