Gå til indhold

Dansk og internationalt kørekort

Her kan du læse om, hvordan du skaffer dig et nyt dansk eller internationalt kørekort under dit ophold i Kina. Ansøgningsskema kan downloades nedenfor.

Dansk eller internationalt kørekort
Hvis du ønsker et internationalt kørekort eller blot ønsker dit gamle kørekort erstattet, kan vi hjælpe dig med procedurerne.

Bemærk at ifølge EU direktiv 2006/126/EF, med start den 1. januar 2017, kan personer med et dansk kørekort og som ikke har deres sædvanlige opholdssted i Danmark, ikke længere ansøge om fornyelse af kørekort på den danske ambassade i Beijing eller på Generalkonsulaterne i Shanghai og Guangzhou. Med sædvanligt opholdssted menes det land, som personen opholder sig mindst 185 dage i et kalenderår. Reglen gør sig ikke gældende ved ansøgning om internationale kørekort.

Vi kan modtage og videresende ansøgninger om:

A) Duplikatkørekort (erstatningskørekort)

Et duplikatkørekort udstedes i følgende 3 tilfælde: 

  • Bortkommet kørekort 
  • Beskadiget kørekort 
  • Navneændring  

Duplikatkørekortet udstedes på samme betingelser og med samme gyldighed som det erstattede. Ved navneændring skal medbringes vielsesattest eller anden bevis for navneændring sammen med de nedenfor nævnte beviser på identitet.

B) Midlertidigt kørekort
Mistes kørekortet under ferie, vil repræsentationen efter kontrolcheck med Københavns Borgerservice kunne udstede en attest på, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

C) Internationalt kørekort
Udstedes efter ansøgning og mod forevisning af dansk EF-kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas og kun for en periode på ét år. Ved navneændring skal medbringes vielsesattest eller anden bevis for navneændring tillige med de nedenfor nævnte beviser på identitet. Vær dog opmærksom på at de kinesiske myndigheder ikke anerkender det internationale kørekort.

Se listen over gebyrer på denne ydelse her.

Personer som har et dansk kørekort og som ikke har sædvanligt opholdssted i Danmark, henvises til politimyndighederne i bopælslandet, for at ansøge om fornyelse af kørekort.

Kørekortmyndigheden vil bede dig om en bekræftelse på, at dit kørekort er udstedt i Danmark. Denne bekræftelse skal du selv indhente ved at henvende dig skriftligt til Færdselsstyrelsen. Ansøgningen på bekræftelsen skal indeholde din fødselsdato og din nuværende adresse. Hvis du har mistet dit kørekort, skal du også redegøre for, hvordan det er mistet. Det er vigtigt, at du husker at underskrive ansøgningen.

Ansøgningen skal sendes med brev eller mailes til:

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Tlf: 7221 8899
Mail: [email protected]

Når du modtager bekræftelsen, skal du tage den med til myndighederne i udlandet.

Sådan gør du:
Medbring følgende til ambassaden eller konsulatet:
- Nuværende kørekort eller pas 
- 2 pasfoto (35x40 mm) 
- 2 stk. udfyldt ansøgningsskema (download fra menuen til højre)
- Evt. bevis for navneændring (hvis navneændring er forekommet).
Her skal du aflevere ansøgningsskemaet samt underskrive et særligt "stamkort", som udleveres personligt, hvorfor det også er nødvendigt med personligt fremmøde.

Ansøgninger om international kørekort kræver ikke underskrevet "stamkort"

Det nye kørekort vil blive lavet i Danmark og sendt til repræsentationen til udlevering. Det kan tage op til 4 uger.