Gå til indhold

Sektorekspert og leder af det kommercielle rådgivningsteam inden for sundhed i Kina

Eksportrådgiver – Beijing, Kina 

Sektorekspert og leder af det kommercielle rådgivningsteam inden for sundhed i Kina

Om jobbet  
Du bliver leder af Udenrigsministeriets/The Trade Council’s rådgivning og opgaveløsning for danske sundheds- og medicinalvirksomheder i hele Kina. Du får ansvar for et område i vækst og med tætte relationer til sektorens førende danske selskaber samt SMVer i branchen.

Ansættelsen er på den danske ambassade i Beijing. Herfra vil du skulle fastholde et tillidsfuldt samarbejde med kinesiske sundhedsmyndigheder i Beijing og andre centrale byer/provinser i Kina.  

Du vil lede et stærkt team på ca. otte dygtige og sektorkompetente medarbejdere. Dine teammedlemmer er fordelt på ambassaden i Beijing og de øvrige danske repræsentationer i Shanghai, Guangzhou og Taipei. Du vil arbejde tæt sammen med alle repræsentationerne om at positionere danske kompetencer inden for effektiv forebyggelse, diagnosticering og behandling i tråd med den kinesiske sundhedsreform.  

Dit primære mål er at bane vejen for danske virksomheders aktiviteter på det kinesiske marked inden for:  

• Lægemidler  

• Medicinsk udstyr  

• Ældrepleje  

• Rehabilitering  

• Sundhedsservices  

• Organisering af sundhedsvæsenet  

 

Det omfatter markedsundersøgelser, forretningsudvikling, strategiske partnerskaber, virksomhedsrådgivning og public affairs. Opgaverne vil også bestå af håndtering af for eksempel komplekse udbudssager, registrering af produkter og beskyttelse af immaterielle rettigheder.  

Din opgave bliver dermed at understøtte den danske Life Science sektors position, rammevilkår og fortsatte vækst i Kina ved at bygge bro mellem de danske virksomheder, deres kinesiske partnere, organisationer og myndigheder i Danmark og Kina.  

Du kan se frem til et udfordrende job, hvor du får frihed til at identificere nye markedsmuligheder og omsætte dem til konkret rådgivning til gavn for dansk erhvervsliv.

The Trade Council udfører rådgivning mod betaling. Med stillingen følger en række resultatmål, herunder et aktivitetsmål og mål for værdiskabelse for virksomhederne. Der må påregnes rejseaktivitet i Kina og i Danmark.  

 

Kvalifikationer  
Du er kommercielt indstillet og har godt kendskab til dansk erhvervsliv, kombineret med en relevant sundhedsfaglig baggrund eller erfaring, der giver dig grundlaget for at arbejde strategisk på life science området. Du har flere års konkret salgs- og eksporterfaring - også helst fra Kina. Du har oparbejdet interkulturel forståelse og leveret overbevisende resultater på bundlinjen. Samtidig kan du trække på et solidt netværk inden for sektoren. Endelig har du gode kommunikationsevner på dansk og engelsk, og kinesisk kendskab er en fordel.  

Du er engageret, udadvendt og resultatorienteret. Du kan skabe tætte og systematiske relationer hele vejen fra proaktivt salg til gennemførelse af opgaverne for virksomheder. Du kan identificere nye muligheder og omsætte dem til konkret rådgivning. Du kan skabe og fastholde omfattende netværk.  

Du arbejder effektivt på egen hånd samtidig med, at du har udprægede samarbejdsevner i forhold til kunder, samarbejdspartnere og kolleger. Du har kulturel forståelse. Du kan planlægge og prioritere dine ressourcer med henblik på at opfylde stillingens resultatkrav.  

 

Vilkår  
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 2 år med mulighed for at søge forlængelse med 2-3 år.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem staten og den relevante faglige organisation.

Det er en forudsætning for udsendelse, at du er skattepligtig i Danmark og lønnen vil være skattepligtig i Danmark.

Under udsendelsen får du et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten. Udetillægget beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole m.v. i henhold til Udenrigsministeriets regler.

Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse i løbet af ansættelsen.

Grundet Covid-19 situationen gøres der opmærksom på, at rejser mellem Kina og Danmark p.t. er vanskelige og indebærer 10 dages centraliseret karantæne ved ankomst til Kina. Herudover forventes Kinas Covid-restriktioner i perioder at vanskeliggøre rejser internt i Kina.

 

Tjenestested  
Den danske ambassade i Beijing.  

 

Forventet tiltrædelse  
Den 1. marts 2023 eller snarest derefter.

 

Ansøgningsfrist og kontakt
Ansøgningsfristen er tirsdag den 22. november 2022, kl. 23.59. Stillingen søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Samtaler forventes gennemført i uge 48.  

  

Du kan læse om Trade Council på tradecouncil.dk og om ambassaden i Beijing og  Trade Council i Kina på kina.um.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte handelschef Morten Kruse på ambassaden i Beijing, tlf. +8618515671196, mail [email protected] eller HR-partner Mette Brink Madsen på mail [email protected].  

 

Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge en stilling i UM.

 

Om os

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes på www.um.dk.

Udenrigsministeriet – Trade Council åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i Trade Council har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. Eksportrådet har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i over 60 lande, hertil desuden 4 innovationscentre og flere på vej.