Spring til indhold

Valg i Danmark

Følgende vejledning gælder for danskere i Kina, som ønsker at stemme ved folketingsvalg, kommunalvalg, nationale folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.

 

Er du udlandsdansker eller turist i udlandet og vil du afgive din stemme til folketingsvalget og Europa-parlamentsvalget 2019? Så kan du her få mere information om hvordan du kan afgive din stemme til de kommende valg.

Ønsker du som udlandsdansker i Kina at stemme ved det danske folketingsvalg og Europa-parlamentsvalg, skal du være optaget på valglisten. Liste er for alle stemmeberettigede danskere, som befinder sig i udlandet.

Er du dansk statsborger, men registreret udrejst i CPR, kan du normalt ikke stemme ved folketingsvalg eller valg til Europa-Parlamentet. Dog er der undtagelser for denne regel. Du kan søge information om din valgret som udlandsdansker og se om du tilhører en af de bestemte persongrupper her: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Er du berettiget til at stemme, skal du søge om at blive optaget på valglisten. Du kan ansøge på to måder; Enten ved at søge hos din kommune i forbindelse med anmeldelse af udrejse, eller ved at hente et ansøgningsskema, som skal sendes til din seneste bopælskommune. Ansøgningsskemaet findes på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Husk at søge i god tid da din ansøgning skal være færdigbehandlet af danske myndigheder og stemmeafgivningen skal nå Danmark senest 7 dage før selve valget.

Brevafstemning generelt:
Er du bosat i Danmark og opholder dig i Kina på valgdagen kan du brevstemme på den danske ambassade i Beijing, eller det danske Generalkonsulat i Shanghai, Guangzhou eller Chongqing. For at kunne brevstemme skal du ligeledes være optaget på valglisten (se ovenfor).

Afgiv brevstemmen i så god tid som muligt, da din stemme skal kunne nå at blive sendt til Danmark og din bopælskommune før valgdagen.
Medbring gyldig legitimation i form af for eksempel pas, kørekort eller sundhedskort.

Brevafstemning til Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019:
Du kan brevstemme på den danske ambassade i Beijing, eller det danske generalkonsulat i Shanghai, Guangzhou eller Chongqing fra den 26. februar 2019.
Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget.
Følgende partier er per 8. februar 2019 opstillingsberettiget til valget i Danmark:
A. Socialdemokratiet N. Folkebevægelsen mod EU
B. Radikale Venstre O. Dansk Folkeparti
C. Det Konservative Folkeparti V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
F. SF – Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
I. Liberal Alliance Å. Alternativet

Fra mandag den 29. april 2019 eller hurtigst muligt derefter kan du finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget, på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: https://valg.oim.dk

På de små blå konvolutter til brevstemmesedlen står der, hvordan man brevstemmer.

Du kan brevstemme igen, hvis du senere vil ændre din stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme.
Din brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune.
For at sikre, at din brevstemme når frem til din bopælskommune inden valgdagen, anbefaler vi, at du brevstemmer i Kina inden den 15. maj 2019. Afgiver du din brevstemme senere, vil vi dog fortsat sende din brevstemme til din bopælskommune, men vi kan ikke garantere, at den kan nå frem i tide.

Valg i Danmark
For at kunne stemme til danske valg, skal du som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne, men der er undtagelser for:
◾personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening.
◾personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af.
◾personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation. 
◾personer, som studerer i udlandet. 
◾personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet. 
◾de pågældendes ægtefælle eller samlever.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i. Dette skal gøres i god tid før et eventuelt valg.

For yderligere oplysninger om optagelse på valglisten m.v. kan du læse på følgende sider på www.borger.dk  og Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside