Spring til indhold

Ægteskab i Kina

Du kan her læse de generelle regler for indgåelse af ægteskab i Kina. I anbefales altid at kontakte de lokale kinesiske myndigheder for at forhøre jer om regler netop dér, hvor I ønsker at blive gift. 

Generel information
Der er en række generelle regler angående ægteskab, der er gældende i hele Kina, uanset hvem, der skal giftes:

1) Ansøgere om ægteskab i Kina skal for mænds vedkommende være fyldt 22 år, mens kvinder skal være fyldt 20 år (for eventuel familiesammenføring til Danmark skal begge parter være fyldt 24)

2) Der skal betales gebyr til vielsesmyndigheden. Beløbet afhænger af den lokale vielsesmyndighed

3) Derudover er der en række særregler, alt efter hvem der giftes, og hvor (se nedenfor)

Vær opmærksom på, at et ægteskab, der er indgået i Kina, også er gyldigt i Danmark. Læs mere om anerkendelse af udenlandsk ægteskab i Danmark her (Familiestyrelsen).

Sådan gør du
For at ansøge om ægteskab i Kina er det nødvendigt, at du skaffer en række beviser og attester. Hvilke afhænger af de lokale myndigheder. Generelt skal følgende dokumenter bruges:

Mellem en dansk statsborger og en kinesisk statsborger

For den kinesiske statsborger:

  • Bopælsregistreringsattest.
  • Pas eller anden form for ID, der dokumenterer identitet og nationalitet.

For den danske statsborger:

Tips:

Lokale regler for indgåelse af ægteskab varierer fra provins til provins, derfor bør man altid kontakte de lokale myndigheder på forhånd for at sikre sig, at man har de nødvendige dokumenter.

Der findes flere eksempler på lokale regler, eksempelvis:

- Begge parter skal forevise en "pre-marital" helbredserklæring, udstedt af et hospital og godkendt af vielsesmyndigheden. Erklæringen skal være på engelsk med en oversættelse til kinesisk, hvis den er udstedt uden for Kina.

- Alle attester skal sammen med en ansøgning vedlagt foto, indleveres til den lokale vielsesmyndighed, hvorefter der vil blive udstedt en tilladelse til vielse. Efter at tilladelsen er givet, skal vielsen foregå indenfor 1 måned.

- Der skal medbringes en attest udstedt af de lokale myndigheder i bopælsprovinsen, der viser navn, køn, fødselsdato, nationalitet, civilstand, stilling, samt navnet på den kommende ægtefælle.

De danske repræsentationer i Kina kender ikke til alle de lokale variationer, og kan derfor ikke bistå med rådgivning på dette område.