Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Kina.

Senest opdateret den 20.10.2020 kl. 11:15
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Kina som følge af COVID-19 pandemien.

Læs rejsevejledningen for Kina.

Information om konkrete restriktioner i Kina opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Kina, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejsende

Rejseråd til erhvervsrejsende

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Kina som følge af COVID-19 pandemien. 

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er altid op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet. Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Kina har indført indrejseforbud for alle ikke-kinesiske statsborgere. Der er ingen officielle meldinger om, hvornår indrejserestriktionerne ventes lempede eller ophævede.

Indrejseforbuddet gælder ikke for personer, som har fået udstedt kinesisk visum efter den 26. marts 2020.

Læs mere hos det kinesiske udenrigsministerium.

Ønsker du yderligere information om din mulighed for at indrejse til Kina, kontakt den kinesiske ambassade i København.

Læs mere hos det kinesiske udenrigsministerium og den kinesiske ambassade om indrejserestriktioner:

- Det kinesiske udenrigsministerium
- Den kinesiske ambassade i København

Karantæneregler

Kina har indført 14 dages karantæne for alle, der indrejser til Kina fra udlandet. Det gælder også indrejse fra Hong Kong, Macau og Taiwan.

De konkrete regler for karantænen kan variere på provins- og byniveau, men du skal forvente, at de 14 dages karantæne som udgangspunkt afholdes på et af de kinesiske myndigheder udpeget hotel og for egen regning. Prisen kan variere på provinsniveau.

Du vil blive testet for COVID-19 for egen regning - muligvis flere gange. Prisen kan variere på provinsniveau.

Du kan ikke undgå de 14 dages karantæne. En negativ COVID-19-test betyder ikke, at du kan undgå karantæne.

Der er på nuværende tidspunkt ingen officielle meldinger om den forventede varighed af karantæneordningen.

Du kan ansøge om dispensation for karantæneregler, så du kan opholde dig i eget hjem under karantæneperioden. Hvem der kan ansøge om dispensation kan variere fra provins til provins.

For yderligere information kan du finde de enkelte provinsmyndigheders kontaktinformation

Interne rejserestriktioner

Rejser internt i Kina frarådes ikke. Indenrigsfly og offentlig transport, heriblandt tog, bus og metro er ikke indstillet.

Kinesiske provinser, byer og distrikter er på nuværende tidspunkt inddelt i høj-, mellem- og lavrisikozoner.

Du bør være opmærksom på, at en provins kan vurderes som lavrisiko, mens byer eller distrikter inden for samme provins/by kan være vurderet som mellem- eller højrisiko.

Du kan finde officiel information om risikostatus for de kinesiske provinser på kinesiske statsrådshjemmeside [kun tilgængelig på kinesisk].

Hvis du har spørgsmål til en provins eller et områdes risikostatus, kan du kontakte myndighederne i den givne provins via provinsernes hotlines.

Du må forvente, at det kan have konsekvenser for din videre rejse og færd i Kina, hvis du har rejst igennem eller opholdt dig i et mellem- eller højrisikoområde inden for de seneste 14 dage. Såfremt du planlægger at rejse i Kina, bør du tage direkte kontakt til de lokale myndigheder via provisernes hotlines.

Du bør ligeledes være opmærksom på, at de enkelte provinser, byer og distrikter kan have indført forskellige regelsæt i forbindelse med offentlig transport, handlemuligheder, seværdigheder, m.m.

Vær opmærksom på krav om dokumentation for rejsemønster inden for de sidste 14 dage i forbindelse med interne rejser. Dit rejsemønster registreres via din mobiltelefon, og du skal således installere såkaldte sundhedsapplikationer og/eller –(mini)programmer, som angiver en personlig sundhedskode, afhængigt af, hvor du har opholdt dig inden for de seneste 14 dage.

Disse sundhedsapplikationer bruges ikke kun i forbindelse med rejser, men er også udbredte ved indtjekning på hotel, adgang til offentlig transport, seværdigheder, restauranter m.m. Bemærk, at de forskellige provinser anvender forskellige sundhedsapplikationer og/eller –(mini)programmer, så ved rejser mellem provinser, vil du ofte være nødt til at installere flere sundhedsapplikationer på din mobiltelefon.

Bemærk, at disse sundhedsapplikationer og/eller – (mini)programmer kun fungerer, hvis du har tegnet mobilabonnement hos China Telecom, China Unicom eller China Mobile.

Find mere information hos det kinesiske statsråd.

Transitmuligheder

Muligheden for at transitere gennem kinesiske lufthavne kan variere afhængigt af hvilken lufthavn, du påtænker at transitere igennem. Du bør altid tage direkte kontakt til den relevante lufthavn samt det relevante flyselskab for at afklare, om den pågældende lufthavn tillader transit.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud eller afstandskrav i Kina, men du opfordres generelt til at holde afstand samt at bære mundbind i større forsamlinger.

Forsamlingsforbud

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Kina, men du opfordres til at undgå unødige forsamlinger.

Mundbind/Temperaturmåling

Du skal bruge mundbind i Kina, når du anvender offentligt transport, hvis du skal på hospitalet og når du befinder dig på for eksempel skoler, børnehaver, plejehjem og lignende. Mange forretninger, restauranter, museer og lignende stiller desuden krav om mundbind. Bemærk, at krav om mundbind, samt hvornår de skal anvendes, kan variere på provinsniveau.

Du kan desuden forvente at få målt din temperatur (pande eller håndled) ved indgang til f.eks. supermarkeder, beboelsesejendomme, offentlig transport etc.

Hvis du ikke overholder kravene om temperaturmåling og mundbind, risikerer du at blive nægtet adgang til ovennævnte steder.

Nedlukning

Forretninger m.m. er generelt åbne.

Universiteter, skoler, børnehaver m.m. er under faseinddelt genåbning. Genåbning besluttes ikke alene på provinsniveau, men kan også variere mellem byer og distrikter.

Restauranter, caféer, barer m.m. er åbne med undtagelser. Vær opmærksom på, at mange restauranter, cafeer, barer m.m. kræver større afstand mellem gæster eller grupper samt temperaturmåling og bæring af mundbind ved indgang.

Åbning af teatre, biografer, koncertsale m.m. afgøres på provinsniveau.

Parker, pladser m.m. er generelt åbne, men du opfordres til at bære mundbind samt at holde distance til andre mennesker. Åbning af parker, pladser m.m. afgøres på provinsniveau og kan således variere mellem både provinser, byer og distrikter inden for samme provins.

Hvis du har spørgsmål til nedlukning/genåbning, kan du kontakte myndighederne i den relevante provins.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De kinesiske myndigheder har oprettet en række feberklinikker, hvor man kan henvende sig, hvis man har feber eller andre symptomer på Covid-19.

Når du henvender dig hos en feberklinik, vil du blive testet for Covid-19 for egen regning. Hvis du bliver testet positivt, vil du blive overført til et af de kinesiske myndigheder udpeget hospital for egen regning.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Bemærk, at der kan forekomme sanktioner mod individer, som forsøger at skjule sygdomssymptomer.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

I nogle tilfælde kan udlændinge få dispensation for indrejseforbuddet, se information om indrejserestriktioner ovenfor. Disse kan fortsat søge om visum på en kinesisk repræsentation. Find information om og kontaktoplysninger på den kinesiske ambassade i København.

De kinesiske myndigheder har indført to måneders automatisk forlængelse af udlændinges visa og opholdstilladelser under coronavirus/Covid-19-perioden, læs mere hos det kinesiske statsråd.

Udrejse af Kina

Det er muligt at rejse med fly fra Kina til Danmark.

Fra Beijing afgår et ugentligt fly med Air China til Kastrup Lufthavn.
- Du kan læse mere på Air Chinas hjemmeside.

Desuden er der ugentlige afgange fra Beijing til andre større europæiske byer. Hvis du påtænker at rejse i transit gennem andre lande, bør du undersøge de(t) pågældende landes transitregler forud for billetkøb.

Du kan også flyve til andre europæiske destinationer fra større kinesiske byer, bl.a. Shanghai og Guangzhou.

Tjek for eventuelle indrejse- og/eller transitrestriktioner forud for billetkøb.

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, men som ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, hvis de ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Anerkendelsesværdige formål omfatter bl.a. det at have fast bopæl eller arbejde i Danmark. 

Læs mere om anerkendelsesværdige formål hos Rigspolitiet.

Spørgsmål om grænsekontrol, herunder vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Rigspolitiet.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

- The State Council
- Ministry of Foreign Affairs (MFA)
- Civil Administration Aviation China (CAAC)

Lokale myndigheders hotlines:

- Hotlines i Kina 

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

- People.cn
- Xinhuanet
- China.com
- China.org.cn
- Chinadaily
- Chinanews
- Globaltimes

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller konsulatet/konsulaterne i Kina inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Kina, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Bestilling af NemId-nøgleapp

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind