Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Kina.

Senest opdateret den 15.01.2021 16.18
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Kina for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Kina og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i Kina opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Kina, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Kina. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Hvis du kommer hjem til Danmark fra en rejse, opfordres du til at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Der er gratis kviktestfaciliteter stillet til rådighed ved indrejse. Børn under 12 år er undtaget denne opfordring.

Samtidigt opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. 

Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Kina har fra 28. marts 2020 midlertidigt suspenderet indrejse for udenlandske rejsende. Der er meget begrænsede muligheder for at søge indrejse, herunder også som erhvervsrejsende. 

Det kan i særlige tilfælde lade sig gøre at søge om tilladelse til indrejse for erhvervsrejsende, hvis det vurderes af kinesiske myndigheder, at man har nødvendige økonomiske, handelsrelaterede, videnskabelige eller teknologiske aktiviteter. Vi henviser til den kinesiske ambassade i Danmarks notits her. Før der kan søges om visum, skal man anskaffe sig en såkaldt PU-skrivelse. Disse udstedes af en relevant kinesisk myndighed i den provins, hvor man påtænker indrejse. I de fleste tilfælde vil PU-skrivelser blive udstedt af et ”Foreign Affairs Office”. Det anbefales, at man kontakter sin kinesiske vært for anskaffelse af en PU-skrivelse. Bemærk venligst, at det udelukkende er op til de relevante lokale kinesiske myndigheder at vurdere om en PU-skrivelse kan udstedes. 

Vær venligst opmærksom på omfattende testkrav og karantæne i forbindelse med indrejse. Før afrejse er der i øjeblikket tale om to tests, én COVID-19 test (PCR) samt én antistoftest (IgM), der maksimalt må være 48 timer gamle før boarding. Begge tests skal være negative. Se venligst de seneste notitser fra den kinesiske ambassade i København her

Betingelserne for karantæne kan variere på provins- og byniveau, men du skal forvente 14 dages statskontrolleret karantæne på et hotel udpeget af de kinesiske myndigheder og for egen regning. Pris samt kvalitet af hotel kan variere og man bør påregne tests, der kan være for egen regning, før og under karantænen. Find venligst kontaktinformationer på de lokale myndigheder her.

Ved spørgsmål om indrejse- samt visumregler, kontakt venligst den kinesiske ambassade i København.
 

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Kina har som udgangspunkt indført indrejseforbud for alle ikke-kinesiske statsborgere. Der er ingen officielle meldinger om, hvornår indrejserestriktionerne ventes ophævet.

Indrejseforbuddet gælder ikke for personer, som har fået udstedt kinesisk visum efter den 26. marts 2020.

Læs mere hos det kinesiske udenrigsministerium.

Ønsker du yderligere information om din mulighed for at indrejse til Kina, kontakt den kinesiske ambassade i København.

Vær venligst opmærksom på, at der er testkrav før indrejse til Kina. Der er i øjeblikket tale om to tests, én COVID-19 test (PCR) samt én antistoftest (IgM), der maksimalt må være 48 timer gamle før boarding. Begge tests skal være negative. Se venligst de seneste notitser fra den kinesiske ambassade i København her for yderligere detaljer om testkravene. Ved spørgsmål kontakt venligst den kinesiske ambassade i København. 

I forbindelse med indrejse i Kina, herunder Hong Kong og Macao bør man ligeledes være opmærksom på følgende: 

Familier, der testes positive ved indrejse, vil blive skilt ad under karantæne, herunder også børn uanset alder. 

Ved smitte med COVID-19, vil mindreårige børn blive indlagt på hospital uden forældre, og man vil blive underrettet om barnets tilstand samt situation via de kinesiske myndigheder. Ambassaden har i sådanne tilfælde meget begrænsede muligheder for at yde bistand.

Læs mere hos det kinesiske udenrigsministerium og den kinesiske ambassade om indrejserestriktioner:

- Det kinesiske udenrigsministerium
- Den kinesiske ambassade i København

Karantæneregler

Kina har indført minimum 14 dages karantæne for alle, der indrejser til Kina fra udlandet. Det gælder også indrejse fra Hong Kong, Macau og Taiwan. 

Betingelserne for karantæne, herunder længden, kan variere på provins- og byniveau, men du skal forvente 14 dages statskontrolleret karantæne på et hotel udpeget af de kinesiske myndigheder og for egen regning. Pris samt kvalitet af hotel kan variere og man bør påregne tests, der kan være for egen regning, før og under karantænen. Som udgangspunkt skal karantænen afholdes alene. Dog kan man i visse tilfælde, afhængig af alder, afholde karantæne med børn. Det anbefales at kontakte den pågældende provins før indrejse for konkret vejledning herom. 

Der er på nuværende tidspunkt ingen officielle meldinger om den forventede varighed af karantæneordningen.

Du kan ansøge om dispensation for karantæneregler, så du kan opholde dig i eget hjem under karantæneperioden. Hvem der kan ansøge om dispensation kan variere fra provins til provins.

For yderligere information kan du finde de enkelte provinsmyndigheders kontaktinformation

Interne rejserestriktioner

Rejser internt i Kina frarådes ikke. Indenrigsfly og offentlig transport, heriblandt tog, bus og metro er ikke indstillet. Dog kan der i forbindelse med det forestående Kinesiske Nytår forekomme aflysninger af offentlig transport for at forhindre unødvendig rejse internt i Kina. 

Kinesiske provinser, byer og distrikter er på nuværende tidspunkt inddelt i høj-, mellem- og lavrisikozoner.

Du bør være opmærksom på, at en provins kan vurderes som lavrisiko, mens byer eller distrikter inden for samme provins/by kan være vurderet som mellem- eller højrisiko.

Du kan finde officiel information om risikostatus for de kinesiske provinser på kinesiske statsrådshjemmeside [kun tilgængelig på kinesisk].

Du må forvente, at det kan have konsekvenser for din videre rejse og færd i Kina, hvis du har rejst igennem eller opholdt dig i et mellem- eller højrisikoområde inden for de seneste 14 dage. Såfremt du planlægger at rejse i Kina, bør du tage direkte kontakt til de lokale myndigheder. Hvis du har spørgsmål til en provins eller et områdes risikostatus, kan du kontakte myndighederne i den givne provins via provinsernes hotlines

Du bør ligeledes være opmærksom på, at de enkelte provinser, byer og distrikter kan have indført forskellige regelsæt i forbindelse med offentlig transport, handlemuligheder, seværdigheder, m.m.

Vær opmærksom på krav om dokumentation for rejsemønster inden for de sidste 14 dage i forbindelse med interne rejser. Dit rejsemønster registreres via din mobiltelefon, og du skal således installere såkaldte sundhedsapplikationer og/eller –(mini)programmer, som angiver en personlig sundhedskode, afhængigt af, hvor du har opholdt dig inden for de seneste 14 dage.

Disse sundhedsapplikationer bruges ikke kun i forbindelse med rejser, men er også udbredte ved indtjekning på hotel, adgang til offentlig transport, seværdigheder, restauranter m.m. Bemærk, at de forskellige provinser anvender forskellige sundhedsapplikationer og/eller –(mini)programmer, så ved rejser mellem provinser, vil du ofte være nødt til at installere flere sundhedsapplikationer på din mobiltelefon.

Bemærk, at disse sundhedsapplikationer og/eller – (mini)programmer kun fungerer, hvis du har tegnet mobilabonnement hos China Telecom, China Unicom eller China Mobile.

Find mere information hos det kinesiske statsråd.

Transitmuligheder

Muligheden for at transitere gennem kinesiske lufthavne kan variere afhængigt af hvilken lufthavn, du påtænker at transitere igennem. Du bør altid tage direkte kontakt til den relevante lufthavn samt det relevante flyselskab for at afklare, om den pågældende lufthavn tillader transit.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud eller afstandskrav i Kina, men du opfordres generelt til at holde afstand samt at bære mundbind i større forsamlinger.

Forsamlingsforbud

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Kina, men du opfordres til at undgå unødige forsamlinger.

Mundbind/Temperaturmåling/Sundhedsapp

Du skal bruge mundbind i Kina, når du anvender offentligt transport, hvis du skal på hospitalet og når du befinder dig på for eksempel skoler, børnehaver, plejehjem og lignende. Nogle forretninger, restauranter, museer og lignende stiller desuden krav om mundbind. Bemærk, at krav om mundbind, samt hvornår de skal anvendes, kan variere på provinsniveau.

Du kan desuden opleve at få målt din temperatur (pande eller håndled) ved indgang til f.eks. supermarkeder, beboelsesejendomme, offentlig transport etc. samt at skulle fremvise kinesisk sundhedsapp for det relevante område.

I stil med Smittestop anvendes lignende applikationer i Kina. Brugen af disse er som udgangspunkt obligatorisk. Find venligst en beskrivelse af Beijings sundhedsapp, Heath Kit, her

Hvis du ikke overholder kravene om temperaturmåling, mundbind og sundhedsapp, kan du risikere at blive nægtet adgang til ovennævnte steder.

Nedlukning / Genåbning

Hele det kinesiske samfund er generelt genåbnet. Der kan dog være lokale restriktioner i henhold til områdets risikoniveau. 

Hvis du har specifikke spørgsmål til nedlukning/genåbning, kan du kontakte myndighederne i den relevante provins.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab. 

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De kinesiske myndigheder har oprettet en række feberklinikker, hvor man kan henvende sig, hvis man har feber eller andre symptomer på Covid-19.

Når du henvender dig hos en feberklinik, vil du blive testet for Covid-19 for egen regning. Hvis du bliver testet positiv, vil du blive overført til et hospital udpeget af de kinesiske myndigheder for egen regning.

Bemærk, at der kan forekomme sanktioner mod individer, som forsøger at skjule sygdomssymptomer.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

I nogle tilfælde kan udlændinge få dispensation for indrejseforbuddet, se information om indrejserestriktioner ovenfor. Disse kan fortsat søge om visum på en kinesisk repræsentation. Find information om og kontaktoplysninger på den kinesiske ambassade i København.

Hvis du er i Kina og har spørgsmål om ændringer og/eller forlængelse af eksisterende visum eller opholdstilladelse, bedes du venligst rette henvendelse til dit nærmeste Entry-Exit Bureau. 

Udrejse af Kina

Det er muligt at rejse med fly fra Kina til Danmark.

Fra Beijing afgår to ugentlige fly med Air China til Københavns Lufthavn.

Herudover afgår der fra Shanghai et ugentligt fly med SAS til Københavns Lufthavn.

Desuden er der ugentlige afgange fra Beijing, Shanghai og Guangzhou til andre større europæiske byer. Hvis du påtænker at rejse i transit gennem andre lande, bør du undersøge de(t) pågældende landes transitregler forud for billetkøb.

Tjek for eventuelle indrejse- og/eller transitrestriktioner forud for billetkøb.

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.
 
Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere: www.coronasmitte.dk 
 
Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

Præcisering af testkrav i forbindelse med transit:

Passagerer der på en sammenhængende flyrejse flyver til Danmark via transit i én eller flere lufthavne kan enten vælge at tage en PCR-test maksimalt 24 timer før ombordstigning på første del af rejsen eller tage en PCR-test undervejs på rejsen (transit). Det danske krav om test på den endelige rejse til Danmark er gældende, derfor skal testen først fremvises i forbindelse med sidste flyvning til Danmark. Hvis ikke testen tages i transit, skal flyselskabet sikre, at passageren har en test taget maksimalt 24 timer før ombordstigning på første fly. Det er en betingelse, at der er booket en sammenhængende rejse. Børn t.o.m. 12 år er undtaget testkravet.  

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Lokale myndigheders hotlines:

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller konsulatet/konsulaterne i Kina inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Kina, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Bestilling af NemId-nøgleapp

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

HENT APP'EN REJSEKLAR

app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.