Spring til indhold

Hong Kong


Hvis man har et dansk pas, skal man ikke søge visum til Hong Kong, hvis man skal være i Hongkong mindre end 3 måneder.
Vær opmærksom på, at passet skal være gyldigt 1 måned udover opholdet.

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse indleveres til Den Kinesiske Ambassade i Danmark eller Immigration Department i Hong Kong.

Særlige regler vedrørende anskaffelse af kørekort i Hong Kong:

Det er muligt at søge om kørekort i Hong Kong. Det vil foregå hver anden tirsdag i hvert kvartal, hvor medarbejdere fra Generalkonsulatet i Guangzhou er i Hong Kong. Generalkonsultatet i Guangzhou skal informeres herom forinden ved kontakt til cangkl@um.dk. Ansøgninger kan også indgives på en dansk repræsentation i fastlands Kina eller Danmark. Oversættelse af kørekort, verificering af dokumenter m.m. vil også kunne blive behandlet i Hong Kong under de nævnte besøg.