Spring til indhold

Pas for danskere i Hong Kong eller Macau

Her finder du information omkring, hvor du kan søge om dansk pas, hvis du er bosat i Hong Kong eller Macau.

Du kan søge om dansk pas på generalkonsulatet i Guangzhou, generalkonsulatet i Shanghai, ambassaden i Beijing, handelskammeret i Taipei (Taiwan), ambassaden i Singapore eller i Danmark.

 

Hertil kommer, at personale fra generalkonsulatet i Guangzhou vil besøge Hong Kong med en mobil biometristation for at håndtere pasansøgninger én gang i kvartalet.

Besøgene er planlagt til den anden tirsdag i hvert kvartal, i månederne marts, juni, september og december. De planlagte besøg i 2019 finder sted den 12. marts, 11. juni, 10. september og 10. december.

Pasansøgerne skal reservere tid senest en uge inden ovennævnte datoer og betale på forhånd. Send venligst en e-mail til: cangkl@um.dk  

Hvis du mister dit pas i Hong Kong, kan du tage kontakt til det svenske konsulat, som vil kunne udstede et europæisk ’Emergency Travel Document’ (ETD). Som hovedregel er dette dokument kun gyldigt til en rejse og som hovedregel skal den være mod Danmark, hvor man her kan søge om nyt pas. Men for danskere, der har bopæl i Hong Kong, kan det svenske konsulat udstede ETD med henblik på rejse til fx den danske ambassade i Singapore, hvor man kan søge om nyt nødpas og pas. I dette tilfælde kan man rejse tilbage til Hong Kong på nødpasset og få tilsendt sit nye danske pas efter aftale med ambassaden i Singapore. Mainland Kina accepterer kun ETD i transit, hvorfor man ikke kan rejse til mainland for at søge om dansk nødpas og almindeligt pas.

Adresse og kontakt information for det svenske konsulat i Hong Kong kan findes ved at besøge følgende link: 

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Hong-Kong/Contact/The-Consulate-General/


 Særlig information angående navneændring for børn født i Hong Kong - Deed Poll: 

Hvis du ønsker at ændre et officielt dokument udstedt i Hong Kong, såsom et navn, så har du brug for en "Deed Poll".

Hvad er en deed poll?:

En deed poll er et juridisk dokument som bekræfter en navneændring. Du kan ændre stavemåde, tilføje eller fjerne bindestreg. Ofte bliver en deed poll også kaldet en "navneændring".

Du skal være over 18 år for at få udstedt en deed poll

Herudover er der særlige regler vedrørende navneændring for børn. En forælder med forældremyndighed kan ændre barnets navn. Dog skal faderen give samtykke ved at underskrive deed poll såfremt man ønsker at ændre barnets efternavn. 

Hvem kan udstede en deed poll?:

En deed poll kan udstedes af et privat advokatfirma i Hong Kong, som har tilladelse til at udføre notarialforretning. Tjek venligst nedenstående link for oplysninger om hvem der i Hong Kong udfører denne service. Brug drop down boksen og vælg herefter "notary public" og der bør fremgå 129 forslag til hvilke firmaer i Hong Kong man kan kontakte.

Der vil være et gebyr forbundet med at få udstedt en deed poll.

http://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/lawfirmdirectory/

 

Apostille:

 

En Apostille til et officielt dokument i Hong Kong kan opnås ved kontakt til:

Apostille Service Office
 High Court Registry
 Room LG115
 High Court Building
 38 Queensway
 Hong Kong

(Tel.: +852 2825 4226)