Spring til indhold

Miljøministeren i Kina for at fremme grønne løsninger

03.12.2019  04:12

Dansk vandteknologi, madspild og biodiversitet var på agendaen, da den danske miljøminister, Lea Wermelin, besøgte byerne Beijing, Shenzhen og Guangzhou den 25.-29. November 2019.

Danmark har fået en ny grøn regering, og det var derfor ikke tilfældigt, at miljøminister Lea Wermelin besøgte Kina som et af de første lande efter sin tiltrædelse. Danmark og Kina har et omfattende samarbejde på miljøområdet, og disse samarbejdsaftaler skal inden længe opdateres i et nyt samarbejdsprogram for 2020 -2025.

Ministeren lagde ud med et møde med Kinas minister for vandressourcer, hvor netop opdatering af det eksisterende dansk-kinesiske samarbejdsprogram var samtaleemnet. De to ministre drøftede desuden samarbejdet på vandområdet mellem Kina og Danmark, herunder vandforsyning, kloakering og mapping af grundvand.

Ministeren besøge desuden et show room, der gav indsigt i kinesernes arbejde med måling af luftforurening. Besøget blev efterfulgt af en netværksmiddag i ambassadør A. Carsten Damsgaards residens. Her deltog danske virksomhedsdelegationer med speciale i vandteknologi og fødevarespild. 

Madspildssamarbejde og vandteknologi

Ministeren åbnede på besøgets anden dag madspildskonferencen, Improving Ressource Efficiency and Reducing Food Loss and Food Waste, på Diaoyu State Guesthouse. Konferencen gav lejlighed til at drøfte, hvordan Danmark og Kina kan arbejde bedre sammen omkring madspild og cirkulær økonomi.

Ministeren åbnede også konferencen ”Sino-China Water Forum”, på Det danske kulturcenter i Beijing. På konferencen præsenterede ministeren en helt ny publikation med 21 eksempler på danske, grønne vandløsninger.

Fokus på danske vandløsninger fortsatte under besøget i den sydkinesiske by, Shenzhen, hvor ministeren mødtes med byens viceborgmester. På mødet blev det dansk-kinesiske samarbejde på vandteknologiområdet drøftet.

Aftenen bød på middag med danske forretningsdelegationer arrangeret af erhvervs-organisationen, DI.

Biodiversitet og flere vandløsninger

Miljøministeren åbnede sammen med borgmesteren i Shenzhen konferencen ’China-Denmark Shenzhen Water Day’. Konferencen bød på en workshop med repræsentanter for danske virksomheder og var med deltagelse af kinesiske myndighedspersoner og potentielle kinesiske kunder.

Ministeren besøgte også Shenzhen Shentou Environmental Technology Co., Ltd for at drøfte circulær økonomi med relevante myndighedspersoner.

Ministeren fik sidste men ikke mindst lejlighed til at sætte fokus på biodiversitet under et besøg på Guangzhou Haizhu Wetland Park. Miljøministeren ønsker at arbejde for en ambitiøs aftale for naturen på COP 15 for biodiversitet, der næste år afholdes i Kina.

Ministeren fløj sent torsdag nat/fredag morgen retur til København.Seneste nyt

    Se alle