Spring til indhold

Myndighedssamarbejde: Danmark-Kina

Danmark indgik i 2008 et Omfattende Strategisk Partnerskab (“Comprehensive Strategic Partnership”) med Kina. Det udgør rammen om samarbejdet mellem Danmark og Kina og fokuserer på de områder, hvor Danmark og Kina er enige om at intensivere samarbejdet. Partnerskabet omfatter således bl.a. en styrkelse af den politiske dialog mellem Danmark og Kina og samarbejde inden for bl.a. klima, søfart, energi og miljø, forskning og innovation, handel og uddannelse. Det strategiske partnerskab indledte en ny æra i det bilaterale forhold, herunder blev det startskuddet til et myndighedssamarbejde, som i dag er blevet yderligere udbygget og udgør hjørnestenen i det bilaterale forhold.

Det efterfølgende statsbesøg i 2012 fra Kinas daværende præsident Hu Jintao til Danmark, som var det første statsbesøg fra Folkerepublikken Kina til Danmark, samt Hendes Majestæt Dronningens og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens statsbesøg til Kina i 2014 markerede et yderligere historisk højdepunkt for Danmarks relationer til Kina.

Med afsæt i det Omfattende Strategiske Partnerskab lancerede tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og Kinas premierminister Li Keqiang i 2017 et fælles arbejdsprogram mellem Kina og Danmark (“China-Denmark Joint Work Programme 2017-2020”) for myndighedssamarbejdet. Arbejdsprogrammet indeholder konkrete aftaler om samarbejde, der involverede 80 danske og kinesiske myndigheder indenfor følgende områder: 1) styrket samarbejde vedr. politiske, juridiske og internationale spørgsmål, 2) økonomiske relationer, transport og infrastruktur, 3) fremme samarbejde vedr. forskning, uddannelse, kultur og turisme, 4) styrket samarbejde vedr. fødevarer og landbrug, 5) forbedret offentlig sundhed og velværd samt 6) grønne og bæredygtige løsninger. Den næste fase af arbejdsprogrammet ventes lanceret i 2020 ifm. markeringen af 70 året for diplomatiske relationer mellem Folkerepublikken Kina og Danmark.

Et væsentligt fokusområde ifm. arbejdsprogrammet er indsatsen i Kinas provinser og byer. Lokalmyndighederne i Kina er således ganske magtfulde og agerer meget autonomt, herunder ifm. udvikling af sektorpolitik, beslutninger vedr. investeringer osv. I forbindelse hermed er det væsentligt, at være opmærksom på, at provinser i Kina er markeder på størrelse med middelstore europæiske økonomier med op mod 100 mio. indbyggere, samt at tilvækst i byernes befolkning kræver store investeringer i energi, miljø, infrastruktur, uddannelse, sundhed og velfærd. I forbindelse hermed har danske aktører, herunder danske byer, regioner og erhvervsliv viden, som mange kinesiske byer efterspørger. Mange danske byer og regioner har derfor også samarbejde med en kinesisk partner, hvilket er et vigtigt supplement til Danmarks bredere samarbejde med centralmyndighederne.

Du kan downloade det aktuelle fælles arbejdsprogram mellem Danmark og Kina her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Myndighedssamarbejde på regeringsniveau

Kina gennemgår i øjeblikket en omfattende omstilling af samfundet, der bl.a. indbefatter et større fokus på miljøbeskyttelse, bæredygtig energi og urbanisering, uddannelse og forskning, fødevaresikkerhed og velfærd. Dette er alle områder, hvor Kina anerkender, at Danmark kan tilbyde løsninger og erfaringer. På energiområdet er danske rådgivere eksempelvis med til at formulere den kommende femårsplan, hvilket giver både indflydelse og potentiale for Danmark. Et tæt myndighedssamarbejde kommer således både Danmark og Kina til gode, men kræver en langsigtet, vedholdende og tålmodig indsats.

Den danske ambassade i Beijing etablerede i 2011 en afdeling for økonomi, vækst og sektorpolitikker, der arbejder i krydsfeltet mellem myndighedskontakt og kommercielle prioriteter. Denne satsning har medført et stærkere sektorpolitisk fokus for ambassadens arbejde, herunder på de økonomiske muligheder for Danmark i sektorer som fx turisme og markedsregulering. Med økonomisk diplomati søges myndighedssamarbejdet brugt til at fremme danske økonomiske og kommercielle interesser.

Til støtte for samhandel og investering er samarbejdet på myndighedsniveau i de senere år bredt ud over stadig flere sektorområder og er samtidigt substantielt fordybet. Prioriteringen af det økonomiske diplomati giver afkast i form af en bredere samarbejdsflade med Kina. Det udmøntes på den ene side i konkrete aftaler for dansk eksport og systemfremme, og på den anden side i en betydelig goodwill og tillid.

Udbygningen af det økonomiske diplomati har også betydet, at kravene til øget faglighed og specialisering i relationerne er blevet markant skærpet, og involveringen heri af sektorministerier i Danmark giver i dag det bilaterale forhold en ryggrad i form af sektorpolitisk specialviden, faglighed og netværk.

Strategisk bysamarbejde

Indsatsen på regeringsniveau leder naturligt videre til Kinas provinser og byer. Lokalmyndighederne i Kina er magtfulde og agerer meget autonomt, hvorfor det langt overvejende er på provinsniveau politik og dermed investeringer udføres. Provinserne i Kina er vel og mærke markeder på størrelse med middelstore europæiske økonomier med op mod 100 mio. indbyggere. Samtidigt foregår der en hastig urbaniseringsproces i Kina og ifølge den kinesiske regerings urbaniseringsplan fra marts 2014, vil 100 mio. mennesker inden 2020 flytte fra land til by. Levestandarden i byerne og den gennemsnitlige indkomst er generelt højere end på landet, hvilket betyder, at urbaniseringen skaber kraftigt voksende markeder for forbrugsvarer. Den kraftige tilvækst i byernes befolkning kræver desuden enorme investeringer i energi, miljø, infrastruktur, uddannelse, sundhed og velfærd – her har danske byer, regioner og erhvervsliv viden, som mange kinesiske byer efterspørger.

""

Mange danske byer eller regioner har samarbejde med en kinesisk partner, hvilket styrker diplomatiske, kulturelle og handelsmæssige forbindelser. Fordi bysamarbejde er målrettet de udførende organer i kinesisk politik, danner det et vigtigt supplement til samarbejde mellem centralmyndighederne. Under statsbesøget underskrev den Kinesiske Sammenslutning af Borgmestre (Chinese Association of Mayors) og Kommunernes Landsforening i Danmark et memorandum of understanding (MoU). Formålet var at øge samarbejdet mellem de to organisationer på områder af fælles interesse, herunder boliger, transport, energibesparelse, bæredygtig urbanisering og miljøbeskyttelse samt fremme samarbejde og handel mellem byer fra begge lande. Denne aftale giver ekstra vind i sejlene for udvikling af nye og eksisterende bysamarbejder i fremtiden, dertil kommer et forstærket fokus fra ambassadens side på Kinas lokalniveau. Ambassaden kan bl.a. hjælpe med kontaktskabelse, briefing om Kina, erfaring og gode råd samt forbindelse til centralmyndighedsniveau.

For mere information omkring det dansk-kinesiske bysamarbejde og de konkrete aftaler henvises til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Regeringsaftaler i forbindelse med Kinas statsbesøg i Danmark juni 2012

Regeringsaftaler i forbindelse med Kinas statsbesøg i Danmark juni 2012

1.   Aftale om kulturinstitutter i hhv. København og Beijing.
Kulturministeriet i Danmark og Kulturministeriet i Kina

2.   Aftale om dobbeltbeskatning
SKAT i Danmark og Statsadministrationen for Beskatning i Kina

3.   Memorandum of Understanding (MoU) om videregående uddannelse.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse i Danmark og Uddannelsesministeriet i Kina

4.   MoU om handel og investering relateret til miljøbeskyttelse og energibesparelse.
Udenrigsministeriet i Danmark og Handelsministeriet i Kina

5.   MoU om vedvarende energi.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i Danmark og Den Nationale Energi Administration i Kina

6.   MoU om udvikling, demonstrationsprojekter og forskning i Energi.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i Danmark og Ministeriet for Videnskab og Teknologi i Kina

7.   MoU om energieffektive og bæredygtige bygninger samt byggematerialer.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i Danmark og Ministeriet for Bolig og By-Land-Udvikling i Kina

8.   MoU om landbrug (genunderskrivelse)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Danmark og Ministeriet for Landbrug i Kina

9.   Aftale om Dansk-Kinesisk internationalt mælketeknologi- og samarbejdscenter.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Danmark og Ministeriet for Landbrug i Kina

10.  Protokol om eksport af maltbyg
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) i Kina

11.  MoU om elektronisk verificering i forbindelse med eksport af kød fra Danmark til Kina.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og AQSIQ

12.  MoU om museumssamarbejde.
Kulturarvsstyrelsen i Danmark og Statsadministrationen for Kulturarv i Kina

13.  Aftale om etablering af Konfucius-musikinstitut .
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Hanban i Kina

14.  MoU om certificering, kontrol og standarder i relation til økologiske fødevarer.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og AQSIQ

15.  Aftale om fødevarekvalitet og kontrol.
Fødevarestyrelsen i Danmark og AQSIQ

16.  MoU om investeringssamarbejde.
Invest in Denmark og CDB (China Development Bank)

17.  MoU om handel og investering i sundhedspleje.
Udenrigsministeriet i Danmark og Handelsministeriet i Kina

Regeringsaftaler i forbindelse med Danmarks statsbesøg i Kina april 2014 

Regeringsaftaler i forbindelse med Danmarks statsbesøg i Kina april 2014

1.   Memorandum of Understanding (MoU) om Dansk-kinesisk turisme.
Erhvervs- og Vækstministeriet i Danmark og Kinas Nationale Turist Administration

2.   MoU om bolig, transport, energibesparelse, bæredygtig urbanisering og miljøbeskyttelse.
Kommunernes Landsforening i Danmark og Den Kinesiske Sammenslutning af Borgmestre

3.   MoU om dansk-kinesisk handel samt eksport til tredjelande.
Eksportkreditfonden i Danmark og Kinas Eksport- & Kreditforsikringsselskab

4.   MoU om økonomiske, finansielle og handelmæssige aspekter mellem Kina og Danmark
Eksportkreditfonden i Danmark og China Development Bank

5.   MoU om samarbejde på udviklingsområdet.
Udenrigsministeriet i Danmark og Statsrådets ledende gruppe for fattigdomsbekæmpelse i Kina

6.   MoU om grøn maritim teknologi og skibsbygning samt maritimt og teknisk søfartsudstyr.
Erhvervs- og Vækstministeriet i Danmark og Ministeriet for Industri og Informationsteknologi i Kina

7.   MoU om vidensdeling og erfaringsudveksling omkring sammenhæng mellem land og by.
Ministeriet for Land og Ressourcer i Kina og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i Danmark

8.   MoU om energieffektive og bæredygtige bygninger samt byggematerialer (genunderskrivelse).
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i Danmark og Ministeriet for Bolig og By-Land Udvikling i Kina

9.   MoU om minimering af klimaændringer og udvikling af bæredygtig energi
Klima, Energi og Bygningsministeriet i Danmark og Den Nationale Energiadministration i Kina

10.  MoU om fælles implementering af energieffektiviserende aktiviteter.
Det Danske Energiagentur og Det Nationale Energikonservatorium i Kina

11.  Aftale om åbning af eksport af varmebehandlet svinekød og andre svinekødsvirksomheder.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) i Kina

12.  Aftale om registrering af danske mejerivirksomheder.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og AQSIQ

13.  Protokol om fjerkræ.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og AQSIQ

14.  Protokol om kæledyrsmad
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og AQSIQ

15.  Aftale om action plan vedr. økologikontrol
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og AQSIQ

16.  MoU om videnskabeligt samarbejde inden for fødevaresikkerhed
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og China Food Safety Assessment Center

Det fælles arbejdsprogram mellem Danmark og Kina indgået i 2017

Etablering af et fælles arbejdsprogram (China Denmark Joint Work Programme 2017-2020) for myndighedssamarbejdet er aftalt på regeringschefniveau og endosseres af statsministeren og premierminister Li Keqiang på deres møde. Programmet gør status for og videreudvikler det Omfattende Strategiske Partnerskab og indeholder 58 konkrete samarbejdsområder, der involverer 80 (35 danske og 45 kinesiske) myndigheder.

Du kan downloade arbejdsprogrammet her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Indholdsansvarlig  

Henriette Pia Meldgaard Kristensen

Counsellor, Team Leader Economic Affairs

Email: henkri@um.dk