Spring til indhold

Kina i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 9.562.911,25 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 1.357.380.000 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 0,49 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 75,32 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 6.770 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) 7,77 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) -656.550.000 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) -0,48 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 12,50 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 99,56 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde

Kontakt

Indholdsansvarlig:

Ms. Eva Marie Bagge Steenberg
Ambassaderåd

Indenrigs- og Udenrigspolitik

Email: evabag@um.dk

Telefon: +86 (10) 8532 9922