Spring til indhold

Klima- og energisamarbejde

Denmark har en lang tradition for at anvende vedvarende energi og opretholde en høj energieffektivitet, og Danmark har vist, at det er muligt at forene økonomisk vækst og grønne ambitioner. På disse sider kan du læse mere om samarbejdet mellem Kina og Danmark om vedvarende energi og energieffektivitet.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Det bilaterale energisamarbejde

Kina og Danmark har i mange år haft et tæt samarbejde inden for energi. I 1989 førte et dansk udviklingsprojekt til etableringen af Kinas første vindmøllepark og derefter et Sino-Dansk vindudviklingsprogram. Programmet har været med til at opdatere energistandarder og udvikle eksisterende regulering inden for vindkraftprojekter og har desuden kortlagt Kinas vindressourcer.

I perioden 2009-2014 har det danske-kinesiske vedvarende energiudviklings-program arbejdet for at udvide den vedvarende energisektor i Kina. Dette har resulteret i etableringen af Kinas nationale vedvarende energicenter, som i dag er anerkendt, både i Kina og internationalt, for at være drivkraften inden for kinesiske analyser af vedvarende energi. CNREC har et tæt samarbejde med danske energieksperter – herunder særligt eksperter fra Energistyrelsen.

I perioden 2017-2020 har det nye dansk kinesiske strategiske samarbejde fokuseret på deling af erfaring og ekspertise fra transformationen af det danske energi system fra fossile brændstoffer til vedvarende energi kilder. Programmet er baseret på flere partnerskaber mellem NEA, NDRC, Energistyrelsen og den danske regering.

Det overordnede formål med det bilaterale samarbejde er at udveksle viden og erfaringer om, hvordan man fremmer vedvarende energi og energieffektivitet, og hvordan man kan lade økonomien udvikle sig i en grøn og bæredygtig måde. Mere konkret viser samarbejdet sig eksempelvis ved udveksling af de unikke danske eksempler inden for integration af vindenergi og opbygning af det danske energi system.

Besøg Energistyrelsens hjemmeside for at få mere information om energisamarbejdet mellem Kina og Danmark.

Grønne muligheder for virksomheder i Kina

Vil du gerne vide mere om danske virksomheders muligheder i Kina indenfor energi og maritim?


På Energi & Maritim handelsteamets hjemmeside (engelsk) kan du bl.a. læse om den rivende udvikling og grønne omstilling af Kinas energisektor.

På Energi & Maritime handelsteamet De danske repræsentationer i Kina har et omfattende samarbejde med danske virksomheder og arbejder for at styrke danske maritime og energivirksomheders konkurrenceevne på det kinesiske marked. Både for de virksomheder, som er etablerede i Kina, men også dem som overvejer aktiviteter i Kina.

Vi tager udgangspunkt i Kinas behov og tilbyder dertil danske løsninger. Vores arbejde består af tre hjørnesten: Lovgivning og regulering, branding af de danske løsninger og endelig opbygning og vedligeholdelse af netværk til beslutningstagerne i de kinesiske provinser.

Yderligere information kan fås hos leder for Energi & Maritim teamet i Kina Morten Kruse (morkru@um.dk, tlf.: +86 10 8532 9992).

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Indholdsansvarlig:
Morten Kruse
Counsellor, Team Leader Energy & Maritime
Email: morkru@um.dk
Phone: +86 (10) 8532 9992