Spring til indhold

Danmarks strategiske partnerskab med Kina

Danmark indgik under tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens besøg i Kina den 20.-25. oktober 2008 et strategisk partnerskab med Kina. Partnerskabet danner rammen om det fremtidige samarbejde mellem Danmark og Kina.

Partnerskabet med titlen ”Comprehensive Strategic Partnership” udpeger en række fokusområder, hvor Danmark og Kina er enige om at intensivere samarbejdet i de kommende år. Fokusområderne ligger i forlængelse af Danmarks Kina-handlingsplan og omfatter blandt andet:

  • Styrkelse af den politiske dialog mellem Danmark og Kina samt fortsat hyppig besøgsudveksling på højt niveau
  • Klima, energi og miljø.
  • Forskning og innovation
  • Uddannelse

Danmark og Kina understreger i det strategiske partnerskab vigtigheden af at imødegå klimaforandringerne.

Danmark støtter udviklingen af vedvarende energiformer i Kina, og i 2009 påbegyndte man oprettelsen af et dansk-kinesisk center for vedvarende energi. Centret skal styrke udviklingen af innovative teknologier inden for vedvarende energi samt give mulighed for vidensdeling og teknologioverførsel mellem danske og kinesiske virksomheder og forskningsinstitutioner.

Som en del af et styrket samarbejde inden for forskning, innovation og uddannelse oprettes et dansk-kinesisk uddannelsescenter i Beijing. I september 2012 lancerede universitetscentret dets fire første Master-programmer i: Neuroscience & Neuroimaging, Water & Environment, Innovation Management og Public Management & Social Development.

Danmark – Kina: Partnerskab til fælles gavn
Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen lancerede den 20. oktober 2008 regeringens handlingsplan for samarbejde med Kina. Kina-handlingsplanen angiver prioriteter og konkrete indsatser, som skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i samarbejdet med Kina inden for rammerne af det strategiske partnerskab. Politisk dialog, forskning, innovation og uddannelsessamarbejde er blandt hovedprioriteterne.

Handlingsplanen fokuserer desuden på klima, energi og miljø, som var særlig relevant for forberedelserne til FN's klimakonference COP15 i København i december 2009.

Vækstmarkedsstrategi for Kina
I maj 2012 lancerede daværende Handels- og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr og tidligere Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn regeringens vækstmarkedsstrategi og en specifik strategi for Kina.

Strategien for Kina fokuserer på områder, hvor danske virksomheder har specialiserede kompetencer eller konkurrencemæssige fordele, herunder: urbanisering, vand- og miljøløsninger, energi og klima, landbrug og fødevaresikkerhed, lægemidler, sundhed- og velfærdsteknologi, forskning, innovation og uddannelse samt shipping.

Kontakt

Indholdsansvarlig:

Bent Graff
Counsellor, Team Leader Foreign & Domestic Affairs
Email: bengra@um.dk