Spring til indhold

Verificering

En verificering bruges typisk som bevis på, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument. Det kan for eksempel være en kopi af en side i et pas eller en civilstandserklæring, som skal verificeres som en tro kopi.

Generel information
Verificeringen har ikke noget med dokumentets indhold at gøre og bekræfter alene, at der er tale om en tro kopi. I de fleste tilfælde kan dokumenter som bopælsattester, civilstandserklæringer, vielsesattester m. f. nøjes med en verificering, hvilket kan klares på en af de danske repræsentationer i Kina.

I forbindelse med indgåelse af ægteskab i Kina er det derfor ofte tilstrækkeligt at medbringe en civilstandserklæring, som er blevet verificeret.

Sådan gør du:
Det originale dokument samt en engelsk og kinesisk oversættelse medbringes ved personligt fremmøde på ambassaden eller generalkonsulatet, hvor det originale dokument og pas skal medbringes. Her tager man en fotokopi af dokumenterne og vedhæfter en officiel følgeskrivelse fra ambassaden eller generalkonsulatet.
Repræsentationerne kan dog ikke verificere en kopi uden at have set det originale dokument.

I skal selv sørge for oversættelsen til engelsk og kinesisk. Dog skal oversættelsen godkendes af ambassaden eller generalkonsulatet.

Gebyr, åbningstider osv. er det samme for verificeringer som for legaliseringer. Se prislisten her.

Tips:
I langt de fleste tilfælde accepterer de kinesiske myndigheder, at et dokument blot er verificeret af ambassaden eller generalkonsulatet.

Særlige regler vedrørende verificeringer i Hong Kong:
Danskere i Kina bør i reglen få verificeret sine dokumenter på en af repræsentationerne i fastlands Kina ved personligt fremmøde. Det er dog muligt at få verificeret sine dokumenter i Hong Kong den anden tirsdag i hvert kvartal, hvor medarbejdere fra Generalkonsulatet i Guangzhou besøger Hong Kong. Generalkonsulatet i Guangzhou skal i så fald informeres herom forinden ved kontakt til cangkl@um.dk.