Spring til indhold

Øvrige praktiske råd

Erhvervsdrivende, der har samhandel med Kina, bør være opmærksomme på, at der findes forskellige former for IT-svindel, såsom hacking af e-mail konti med bankinformation mv. Det anbefales derfor, at verificere information om blandt andet pengetransaktioner via flere kilder eller kommunikationsformer, hvis en kinesisk leverandør for eksempel ændrer kontonummer. Forretningsfolk og andre med dokumenter og oplysninger, som man ikke ønsker at give uvedkommende adgang til, bør ikke efterlade dokumenter, bærbare computere mv. uden opsyn, heller ikke på hotelværelser.

Danske borgere i Kina skal være opmærksomme på, at såfremt man bliver involveret i en handelsmæssig og/eller civil tvist og sagen forelægges retten, kan de kinesiske myndigheder forhindre borgeren i at udrejse fra Kina indtil tvisten er løst.  Ambassadens mulighed for at assistere i disse sager er meget begrænset. Det anbefales altid at søge advokatbistand i den slags sager, da de ofte kan løses via direkte dialog mellem borgeren, dennes advokat og retten.

I tilfælde af arrestation eller anden konflikt med de kinesiske politimyndigheder anbefales det, at man straks orienterer rejsefæller eller evt. pårørende på stedet herom, samt at man kontakter ambassaden eller det nærmeste generalkonsulat. Endvidere bør advokatbistand straks søges, hvis man finder det nødvendigt. Ambassaden kan være behjælpelig med henvisning til advokater. Overtrædelse af kinesisk lovgivning har sædvanligvis alvorlige konsekvenser (bøder, fængselsstraf, ud- og/eller indrejseforbud mv.). I sådanne tilfælde kan de danske repræsentationer henvise til juridisk bistand, men Danmark kan ikke intervenere i en kinesisk straffesag. Strafferammen i Kina er oftest hårdere end i Danmark, og håndhævelse af de kinesiske love og konsekvenserne af en overtrædelse kan afhænge af, hvor i Kina man befinder sig og den myndighed, som varetager sagen.

Skal du til Kina som engelsklærer? Så tjek visumreglerne

Hvis du skal arbejde som engelsklærer i Kina bør du undersøge din fremtidige arbejdsplads grundigt samt gennemgå evt. kontrakt forinden afrejse til Kina og sørg for, at du har det rette arbejdsvisum til at undervise i Kina. Hvis du har en alvorlig tvist med den skole hvor du arbejder eller din agent, bør du konsultere en lokal advokat og/eller søge bistand fra politiet, hvis din sikkerhed er truet. De danske repræsentationer i Kina kan hjælpe med henvisning til advokatbistand. Det kan endvidere anbefales at gøre sig bekendt med "vejledning vedrørende undervisning i Kina" som forefindes på det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside inden afrejse.

Du skal endvidere være opmærksom på, at der rapporteres om beskæftigelseskonflikter med arbejdsgiver, der kan resultere i opsigelse, tabt løn, konfiskering af pas, tvungen udvisning fra boliger og i værste fald trusler om vold.