Spring til indhold

Kriseberedskab

På denne side kan du læse om udenrigsministriet og de danske repræsentationer i Kinas kriseberedskab

Generel information
Ulykker rammer ofte, når man mindst venter det. Det handler derfor om at være godt forberedt. På de danske repræsentationer i Kina arbejder vi løbende på at forbedre vores permanente kriseberedskab, så vi kan yde danske statsborgere og deres nærmeste pårørende hurtig og effektiv bistand i en akut krisesituation.

Et vigtigt element i kriseberedskabet er samarbejde, så ambassaden og generalkonsulaterne koordinerer aktivt beredskabet med både de øvrige nordiske lande og EU-kredsen.

Danskere, som enten er turister eller fastboende i Kina, bør selv sætte sig ind i 'Beredskabsvejledningen til kolonien' med henblik på at være forberedt.

Kommunikation til og fra Udenrigsministeriet og repræsentationerne i en krisesituation
I enhver krisesituation vil første prioritet være at hjælpe danskere i akut nød. Hjælpen er imidlertid afhængig af, at vi kender til et problem eller kan blive kontaktet af de personer, der har akut brug for assistance. Vi anmoder derfor alle i en krisesituation til så vidt muligt at holde sig orienteret gennem ambassadens og udenrigsministeriets hjemmesider, og vi vil så vidt muligt holde ambassadens telefonlinjer åbne for akutte henvendelser.

Ved alle henvendelser vil det være en fordel, hvis du straks giver oplysninger om:

  • Hvem der ringer og hvilke andre personer der er til stede (navn, CPR-nummer, pasnummer eller andet) 
  • Hvor de pågældende befinder sig 
  • Hvordan de pågældende kan kontaktes (mobiltelefon, e-mail etc.) 
    Om nogen befinder sig i overhængende fare for liv og helbred

Danskerlisten
Som del af repræsentationernes permanente kriseberedskab, er det afgørende, at de danske repræsentationer i Kina har et overblik over hvilke danskere, der opholder sig som turist eller er bosat i Kina, og hvordan de i en akut krisesituation kan kontaktes. De danske repræsentationer i Kina opfordrer derfor alle danskere, der opholder sig i Kina, til at lade sig registrere på danskerlisten og til løbende at opdatere kontaktoplysningerne, når disse ændres i forbindelse med f.eks. flytning. Danskere, der opholder sig i Mongoliet, kan ligeledes lade sig registrere på danskerlisten.

Det er muligt at foretage registreringen eller ændringer hertil via danskerlistens hjemmeside. Oplysningerne anvendes alene i tilfælde af akutte kriser.

Tilmeld dig Danskerlisten her

Tips
De danske repræsentationer kan desuden henvise til følgende hjemmesider, der indeholder gode råd og vejledning i forbindelse med personligt beredskab.

EU Public Health
Folkehelseinstituttet (Norge)
Food and Agriculture Organization
Indenrigs- og sundhedsministeriet
Folkhalsmyndigheten (Sverige)
Statens Seruminstitut
Sundhedsstyrelsen
World Health Organization