Spring til indhold

Straffeattest

Indhentelse af dansk straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

Kriminalregisteret
Tlf.: +45 4386 1500
E-mail: kbhv-acoe-kr@politi.dk
Adresse:
Københavns Vestegns Politi – ACØ
Kriminalregisteret – Straffeattester
Postboks 59
2630 Taastrup
 
Rigspolitiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis. 
 
Danskere bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug, som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Udfyldes blanketten, er det i henvendelsen til Rigspolitiet vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).
 
Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Bor man i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til danskere med bopæl i Danmark).
 
Straffeattesten kan også bestilles digitalt via www.politi.dk, hvis ansøger har NEM-ID.
 
NB! Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.