Spring til indhold

Refusion af moms


Generelt:
De nærmere regler for refusion af moms af varer, som medtages som rejsegods, og som er købt af personer med bopæl uden for EU, fremgår af Momsbekendtgørelsen (§ 33-36) om momsfrit salg til rejsende med bopæl uden for EU.

Generelt er det en betingelse for momsrefusion, at der ved udrejse fra EU-området sker en dokumenteret toldmæssig udførselskontrol.
En sådan alternativ dokumentation består i en indførselsattestation, afgivet af toldmyndigheden i købers bopælsland.

Attestation fra de danske repræsentationer:
Hvis toldmyndigheden i værtslandet ikke har villet give en indførselsattestation, vil en erklæring fra en dansk repræsentation om, at varerne er ankommet til det pågældende land, også kunne godkendes af de danske toldmyndigheder.

En forudsætning for erklæringens afgivelse er, at repræsentationen:

  • Varerne skal fremvises på missionen, så det kan konstateres, at varene faktisk er indført i bopælslandet. 
  • Får forelagt salgsfaktura eller udførselsangivelse, udfærdiget af den danske sælger.

Gebyr ved udfærdigelse af attestation opkræves efter gældende regler, se her.

Læs også SKATs pjece om momsrefusion her.