Spring til indhold

Pas for danskere i Hong Kong eller Macau

Her finder du information omkring, hvor du kan søge om dansk pas, hvis du er bosat i Hong Kong eller Macau.

Du kan søge om dansk pas på generalkonsulatet i Guangzhou, generalkonsulatet i Shanghai, ambassaden i Beijing, handelskammeret i Taipei (Taiwan), ambassaden i Singapore eller i Danmark.

Hertil kommer, at personale fra generalkonsulatet i Guangzhou vil besøge Hong Kong med en mobil biometristation for at håndtere pasansøgninger én gang i kvartalet.

Besøgene er planlagt til den anden tirsdag i hvert kvartal, i månederne marts, juni, september og december. De planlagte besøg i 2018 finder sted den 13. marts, 12. juni, 11. september og 11. december.

Pasansøgerne skal reservere tid senest en uge inden ovennævnte datoer og betale på forhånd. Send venligst en e-mail til: cangkl@um.dk  

Hvis du mister dit pas i Hong Kong, kan du tage kontakt til det svenske konsulat, som vil kunne udstede et europæisk ’Emergency Travel Document’ (ETD). Som hovedregel er dette dokument kun gyldigt til en rejse og som hovedregel skal den være mod Danmark, hvor man her kan søge om nyt pas. Men for danskere, der har bopæl i Hong Kong, kan det svenske konsulat udstede ETD med henblik på rejse til fx den danske ambassade i Singapore, hvor man kan søge om nyt nødpas og pas. I dette tilfælde kan man rejse tilbage til Hong Kong på nødpasset og få tilsendt sit nye danske pas efter aftale med ambassaden i Singapore. Mainland Kina accepterer kun ETD i transit, hvorfor man ikke kan rejse til mainland for at søge om dansk nødpas og almindeligt pas.

Adresse og kontakt information for det svenske konsulat i Hong Kong kan findes ved at besøge følgende link: http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Hong-Kong/Contact/The-Consulate-General/