Spring til indhold

Ekspertpanel leverer anbefalinger til styrket indsats for dansk erhvervsliv i Kina

13.03.2019  09:33

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:
”Det kinesiske marked rummer store muligheder for dansk erhvervsliv. Men det er også et svært marked. Derfor er det vigtigt, at vi ser på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at hjælpe de danske virksomheder og være med til at skabe de bedst mulige vilkår for dem på det kinesiske marked.
Jeg ser frem til at se nærmere på panelets anbefalinger. Noget af det, jeg gerne vil sikre, er, at vi får et styrket fokus på de kommercielle muligheder i vores samarbejde med kinesiske myn-digheder, at vi bliver endnu bedre til at hjælpe danske SMV’er, der vil ind på det kinesiske marked, og at vi sammen med EU arbejder strategisk og målrettet for at sikre mere ligevær-dige konkurrencevilkår for vores virksomheder i Kina.”

Claus Hemmingsen, formand for Danish-Chinese Business Forum og Vice CEO, A.P. Møller – Maersk A/S, udtaler:
”DCBF værdsætter udenrigsministerens initiativ og den åbne dialog, jeg som deltager har op-levet i panelet. DCBF står 100 procent bag anbefalingerne fra panelet, og vi er klar til, sammen med vore medlemmer, erhvervslivet og Udenrigsministeriet, at spille en særdeles aktiv rolle i det meget vigtige opfølgningsarbejde, der er påkrævet for at bringe anbefalingerne til handling. Vi ser specielt potentiale i yderligt samarbejde om ”Den Blandede Komité” samt arbejdet med at konkretisere rammerne for en Kina-tænketank.”

Baggrund:

Kina er i dag verdens næststørste økonomi og nærmer sig status som verdens største. Frem mod 2030 forventes Kina at stå for over 25 procent af den glo-bale vækst. Samtidig efterspørger Kina i stigende grad løsninger og varer, som danske virksomheder kan levere; grønne løsninger, fødevarer, sundhed og pro-dukter af høj kvalitet og godt design. Flere end 500 danske virksomheder er al-lerede til stede på det kinesiske marked, og mange har etableret produktion og flyttet store dele af deres værdikæde til Kina. Dansk eksport til Kina tegner sig i dag for ca. fem procent af den samlede danske eksport.
’Ekspertpanel for globale vækstcentre – Kina’ består af erhvervsledere samt
eksperter med viden om Kina og de kinesiske markedsforhold. Ekspertpanelet
har holdt tre møder, og deres samlede anbefalinger ligger nu klar. De ni anbefalinger
fra ’Ekspertpanel for globale vækstcentre – Kina’ kan findes her.Seneste nyt

    Se alle