Spring til indhold

Husk at registrer dig på Danskerlisten!

07.09.2017  10:09

Danske statsborgere, som opholder sig i Kina i kortere eller længere tid, anbefales at registrere deres ophold. Registreringen er frivillig, men kan vise sig at være fordelagtig i f. eks. krisesituationer.

Tilmeld dig Danskerlisten her.

Bemærk, at du efter endt registrering vil modtage en mail med et aktiveringslink, som du skal klikke på for at bekræfte din tilmelding til danskerlisten. Din registrering er ikke aktiv, medmindre du modtager og bekræfter din registrering.

Kommunikation til og fra Udenrigsministeriet og repræsentationerne i en krisesituation
Ulykker rammer ofte, når man mindst venter det. Det handler derfor om at være godt forberedt. På de danske repræsentationer i Kina arbejder vi løbende på at forbedre vores permanente kriseberedskab, så vi kan yde danske statsborgere og deres nærmeste pårørende hurtig og effektiv bistand i en akut krisesituation.

Danskere, som enten er turister eller fastboende i Kina, bør selv sætte sig ind i Beredskabsvejledningen til kolonien

Mere information hvis uheldet er ude findes her.